Peygamberleri Kıyaslamak, Ayırmak

            Peygamberimiz :“Peygamberlerin birini diğe- rinden ayırmayın ,üstün  tutmayın.”(K.Sitte :12/182)  derken ;  Kur’an’da : “Allah’ın    peygamberlerinden  hiç biri  arasında ayrım yapmazlar.”  (Bakara : 285) buyrulmuştur.

            Nisâ : 150 “ Bir  kısmına  iman  ederiz,   ama bir   kısmına   inanmayız “ diyenler ,  imanla küfür arasında  bir  yol  tutmak  isteyenler yok mu ? İşte  bunlar   kafirlerin  ta   kendileridir.” Bu ayetlere göre imanda bir ayrım yapılmayacağı bildirilmiştir.

Ayrıca :  

     Peygamberlerin hiç biri küçümsenmeyecek.

     Hiçbir peygamberin görevi , tebliği basit   görül- meyecektir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur :  

     “ O  peygamberlerin  bir  kısmını  üstün   kıldık. Allah , bir  kısmı   ile  konuşmuş ,  bazılarını derece  olarak  yükseltmiştir. ”(Bakara:253)   

Mesela ;Musâ (as)’ la konuşmuş, peygamberimizle    konuşmuş  ve  miraca  yükseltmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir