PEYGAMBERLERE İMAN

         Peygamber, haber getiren, elçi anlamına gelir. Dinde ise; “Allah’ın kulları arasında seçtiği ve vahiy yolu ile insanlara Allah’ın emir ve yasaklarını ulaştıran elçi” demektir.

         Cenab–ı Allah kullarını başıboş bırakmamış yol gösterici ve uyarıcı peygamberler göndermiştir. Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

         – “Geçmiş her topluluk için mutlaka bir uyarıcı peygamber gönderilmiştir.” (Fatır: 24)

         Peygamberlik çaba ve ibadet, taatla elde edilemez. Cenab –ı Allah, peygamberi kulları arasından seçer.

Peygambere iman, iman esaslarındandır. Peygamberlik görevi bakımından ayrım yapılmadan iman edilecektir. İlk peygamber Hz. Adem, son peygamber de Hz. Muhammed (as) dır. İkisi arasında birçok peygamber gelip geçmiştir. 124 bin peygamberden bahsedilir. Kur’an da 25 peygamberin adı geçer. Bunlar:

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lüt, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyup, Zulkifl, Yunus, ilyas, Elyasa, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed (as) dır.  

Bunlardan başka üç isim daha geçer; Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn. Bunların peygamber olup olmadığı belli değildir.

Peygamberlerin bir kısmı Nebi’dir. Bir kısmı Rasül’dür. Muhammed (as) hem Nebi hem de resuldür. Peygamberimiz hem vahyi devam ettirmiş hem de kendisine kitap gönderilmiştir.

 1. Peygamberin sıfatları:

Peygamberlerin tamamı erkektir. Onların diğer insanlardan bir takım farklı özellikleri vardır. Kısaca bu özellikler şunlardır.   

 1. Emanet: Güvenilir, emin olmak,
  1. Sıdk: Doğru olmak,
  1. Fetanet: Zeki, uyanık olmak,
  1. İsmet: Günahsız olmak,
  1. Tebliğ: Allah’tan gelen vahyi aynen bildirmektir.  
 • Peygamberlerin Görevi:

Her peygamberin bir mesleği vardır. Peygamberler teknik konularda da öncülük etmiş ve insanlara yardımcı olmuşlardır.  

Peygamberin asıl görevi, dini öğretmektir. İnsanları uyarır, dine davet eder, Allah’a kulluğu öğretir, yol gösterir, rehberlik ve önderlik eder.  

Bir ayette şöyle buyrulur:

 • “Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” (A’raf: 157)
 • “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının.” (Haşr:7) buyrularak peygamberin emir koyma yetkisinin olduğu bildirilmiştir.

c) Peygambere ihtiyaç:

         Her insan akıl yolu ile Cenab –ı Allah’ı bilmek, bulmak ve inanmak zorundadır. Ama akıl yolu ile Allah’a ne şekilde kulluk yapacağını bilemez. Bunu ancak peygamber vasıtası ile öğrenir ve yapar.  

Ayrıca peygambersiz gaybe iman, iyi kötü, sevap günah nedir bunlar bilinip, ayırt edilemez.  

Bir de peygamber, Allah’ın kitabını açıklar ve insanlara dünyada da ahirette de mutlu olmanın yollarını gösterir.

Bunun içindir ki Allah bir topluluğu peygamber göndermeden onları sorumlu tutmaz.  

Peygamberlerden başkasına vahiy gelmez.

Mucizeyi de ancak peygamberler gösterir.

Peygamberler günah işlemezler. Onlar Allah tarafından korunmuşlardır.

d) Peygamberimizin diğerlerine üstünlüğü:

İman etmekte peygamberler ayrılmaz. Hepsinin Allah tarafından gönderildiğine inanılır.

Bir insan peygamberlerin birini veya bir kaçını red ederse, inanmamış olur. (Bakara: 285 + Nisa: 150)

Hiçbir peygamberin getirdiği ve görevi küçümsenemez.  

Hangi dinin peygamberi olursa olsun “ben onu kabul etmiyorum” denilemez. Veya “ben madem hak peygamber biraz da falana uyacağım” da denilemez. Peygamberimiz geldikten sonra diğer dinlerin, diğer kutsal kitapların ve peygamberlerin hükmü geçmiştir.

İslâm peygamberi ahir zaman peygamberidir. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. O, cinlerinde insanların da peygamberidir.O, bütün insanlığa gönderilmiştir. Kıyamette yalnız Muhammed(as)ın şefaat hakkı vardır.

e) Muhammed (as) ın mucizeleri:

Mucize Allah’ın peygamberlere verdiği bir üstünlüktür. Bildiğimiz olaylara benzemez.

Mucize, Allah’ın peygamberine desteğidir. Peygamberin karşı tarafı aciz bırakma olayıdır.

Hz. Peygamberin en büyük mucizeleri şunlardır:

 1. Lafzı ile manası ile en büyük mucize Kur’an –ı Kerim’dir. (Bakara: 23)
 2. Akıllara durgunluk veren, fizik kanunlarını aşan Miraç olayı, büyük mucizelerdendir. (İsra: 1)
 3. Müşrikler doğru söylüyorsan ayı ikiye böl dediler. Allah Rasulünün işareti ile ay ikiye bölündü. (Kalem: 1) (Buharı, menakıp: 27)
 4. Suyun az olduğu bir andı. Peygamber (as) suya elini koydu, parmaklarının arasından fışkıran su oradakilerin hepsine yetti.  
 5. Hicret esnasında sütü kesilmiş koyunu sağdı.
 6. Hendek savaşında az bir yemeğin herkese yetmesini sağladı.  
 7. Daha önce hutbe okurken dayandığı hurma kütüğünün minberin yapılması ile ağlaması. (Buhari, menakıp: 25)
 8. Ağacın, taşların kelime –i şehadet getirmesi.  
 9. Hayberin fethinde yahudi kadının zehirlediği etin zehirli olduğunu haber vermesi. (Buhari, Tıb:55)

Bu mucizeler önde gelen mucizelerdir. Gerektiği her yerde ve her zaman allah O’nu desteklemiştir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir