PEYGAMBERLER MUCİZE GÖSTERİR

            Mucize, aciz bırakmak demektir.

            Allah ,peygamberlerini davalarında  desteklemek üzere  onlara güç vermiştir.  Bu güce mucize denir.

            Bu iş ,Allah’ın izniyle olur.

            Her farklı ve o,devrin özelliklerine göre muci-zeler verilmiştir.

            Meselâ ;  Hz.  Musa  (as)  zamanında    sihir meşhurdur. Allah ,ona yılan olan bir  asâ  vermiştir.  Sihirbazların bütün sihirleri için  kullandıkları urganları yutmuştur. Bunun karşısında bunun sihir  olma- dığını gören  sihirbazlar, Musa(as)’a iman etmişler- dir. (A’raf : 121-122)

           İbrahim’in ateşe atılması ateşin yakmaması.  

(Enbiya : 58-69)

            Hz. İsa ,zamanında   Tıp  ileridir.   Allah, ona  da körleri iyi etme,ölüleri diriltme mucizeleri vermiştir. (Al-i İmran: 49)

            Davut peygamber zamanında musikî ileridir. Hz.Süleyman’ın kuşlarla konuşması.(Neml : 20-28)  

            Peygamberimiz zamanında güzel söz söyleme,  şiir  yazma  gelişmişti.  Kur’an , mucize olarak verildi. Arap  şairleri   aciz   kaldı.  ( İsra :88 )  Kâbe  duvarına astıkları şiirleri kendi elleriyle indirdiler.

  • Mucize Allah’ın izniyle olur. Peygamber gösterir. 
  • Mucize bilinen olaylara benzemez. Olağanüstü olaylardır. 
  • Allah’ın bir desteğidir. 
  • Karşı tarafı aciz bırakan olaydır. 

            Peygamberimizin meşhur mucizeleri  şunlardır :  Lafzı ile  de manası ile de en büyük mucize KUR’AN-I KERİM’dir. (Bakara: 23)

Akıllara  durgunluk veren miraç  olayı, fizik kanunlarını aşan bir olaydır. (İsra :

1)  

Müşrikler,“Doğru söylüyorsan ayı, ikiye böl de görelim.”dediler.Ay ikiye bölündü. (Kalem:1)

(Buhari Menakıp :27)

Suyun  az  olduğu  bir andı.  Peygamber (as) suya elini  koydu,  parmaklarının   arasından  su  fışkırdı, oradakilerin hepsine yetti.

Hicret olayında sütü kesilmiş koyunu sağması,

Hendek savaşında az bir yemeğin herkese yetmesi,

Daha önce hutbe okurken dayandığı hurma kütüğünün   minber  yapılınca   ağlaması. (Buhari Menakıp :25)

  • Ağacın, taşların Kelime-i Şehadet  getirmesi. Ebu Cehil,  eline  bir   şeyler   gizlemiş,   ”  Bunların   ne  olduğunu  bil.” demişti. Peygamber (as) ,onların  ne  olduğunu   ben mi  söyleyeyim,onlar mı  söylesin ?” deyince ;  onlar   söylesin   demiş  ,  taşlar  şehadet getirince de çarpmış inanmamıştı.
  • Hayberin  fethinde  yahudi  kadın, eti zehirlemişti.  Et  zehirli  olduğunu  haber verdi.  (Buhari, Tıb : 55)  

            Bu   olaylar   Peygamber  (as)’ın   en   büyük  mucizelerindendir.

            Bir  de  keramet  vardır.Allah’ın veli kullarına bir   lütfu  ve  ihsanıdır. Kuran’da   veli   kullar   için  müjdeler vardır. (Yunus:62-64 + A’raf:196)  Veliler,Allah’ı hatırlatan kimselerdir.(Fetih : 29)  

Velilerin kerameti haktır.  

Kur’an’da keramet örnekleri vardır.

( Al-î  İmran : 37 )    ( Zekeriya’nın     her   gelişinde Meryem’in   yanında   yiyecek    bulması   anlatılır.)  

Ashab-ı Kehfin  309   yıl   sonra   hayata   dönüşü. (Kehf:9-12)

Mağarada   sıkışan  üç  gencin   kurtuluşu.  (Buhari İcaze:12)

Süleyman    peygambere  Belkıs’ın  tahtını getiren Asaf,  Salih ,veli bir kuldur. (Neml : 38-40)  

Hz. Ömer’in :” Ya   Sariye,    dağa,   dağa ”   deyip yüzlerce   kilometrelerce ileriye   seslenmesi, İslâm ordusunun   dağa   çıkıp   kurtulmaları    keramettir.

            Daha sonra ki  salih  ve veli kullarında  kera- metleri görülmüştür.

Mucize ile keramet  birbirine   karıştırılmamalıdır.

Keramet   sahibi  kerametini  çoğu  zaman bilmez.

Kerametlerde        Allah, veli     kullarını        destekler,     sevdiği kulları           yalancı çıkarmaz.Üstün kılar,yüceltir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir