Peygamberin emir koyma yetkisi var mı?

Dinde 4 kaynak vardır. Sünnet bunların ikincisidir. Bilgi bu dört kaynaktan elde edilir.  Kur’an’da bütün dini bilgiler yer almaz. Dini peygamberin açıklama yetkisi vardır. Allah peygamberi açıklamak, öğretmek, bildirmek, emretmek ve hüküm koymak yetkisi ile göndermiştir. Mesela Kur’an’da yasaklar arasında eşek eti ve midye yoktur. Bunların sünnette yasaklandığını görüyoruz. Kur’an’dan birkaç ayeti delil olarak gösterelim: 

Necim suresi:4 ‘’Peygamberin o bildirdikleri vahiyden başkası değildir’’

Nisa:59:’’Ey iman edenler, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız. O’nu Allah’a ve rasulüne götürün onların talimatına göre halledin.

Nisa:150:’’Allah’la peygamberi birbirinden ayırmak isteyip ‘’Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler iman ile küfür arasında bir yol tutmuş olur. 

A’raf:157:’’Peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar…’’ Bu ayetlere göre emir koyma yetkisi vardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir