PEYGAMBERİMİZİN ZEYNEB BİNTİ CAHŞ İLE EVLENEMESİ

Zeyneb, Beni Kelb Kabilesinden Hârise’nin oğlu Zeyd ile evlenmişti

Zeyd, Hz. Hatice’nin kölesi idi. Hz. Hatice peygamberle evlendikten sonra Peygamberimiz Zeyd’i evlât edindi. Hatta bu mutlu olaydan önce, Peygamberimize son derece bağlı olan Zeyd, kendisinin fidyesini ödeyerek kurtarmaya gelen babasını değil, Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmişti.

Peygamberimiz, babasının cariyesi olan Ümmü Eymen’i,

Abdül Ceyş ile evlendirmişti. Abdül Ceyş’in ölümü ile ihtiyar yaşta dul kalan Ümmü Eymen için çok üzülmüş ve birgün Ashabına:” Kim Cennetten bir kadını zevce edinmek isterse Ümmü Eymen’i zevce edinsin” deyince ihtiyar olan Ümmü Eymen ile yalnız genç yaştaki Zeyd evlenmek istediğini bildirmişti. Bunun üzerine 25 yaşındaki Zeyd ile 60 yaşındaki Ümmü Eymen’in nikâhı kıyılmıştı.

Peygamber Efendimiz Zeyd’i çok severdi. Ona Ümmü Eymen’in kadınlık yapamayacağını düşünerek halasının kızı Zeyneb’i Zeyd’e nikâhlamıştı. Zeyneb soylu bir aileden geldiği için âzad edilmiş bir köle ile evlenmekten hoşlanmamıştı. Başlangıçta Peygamberimizin hatırı için evlenmişti, gün geçtikçe bu geçimsizliğe dayanamadı. Peygambere boşanmak istediğini açtı. Peygamber kendisine “ Sabret, karını yanında tut. Allah’tan kork” dedi. Fakat geçimsizlik son hadde varınca Zeyneb ile Zeyd’in boşanması gibi istenmeyen bir durum meydana geldi.

Peygamberimiz Zeyneb’i kendi elleri ile evlendirmişti. Bu durum karşısında Zeybeb’in ve ailesinin kırılan onurunu tamir etmek için Zeyneb’le evlenmeye mecbur kaldı.

Eğer Zeyneb’le baştan kendisi evlenmek isteseydi, zaten Zeynebin ve ailesinin arzusu bu yönde idi. İsteseydi pekala Zeyneb’le Zeyd’ten önce evlenebilirdi.

Ayrıca Peygamberimiz Zeyneb’le evlenerek Ahzâb Sûresinin

35 ve 36. Âyetlerindeki İlâhî emri yerine getirmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir