Peygamberimizin yaptığı yapın dediği dualar

 “Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.”

Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illalahu vallahu ekber ve,lâ havle velâ kuvvete illabillih aliyyil aziym”  

“ Rabbenağfirlî ve li-valideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekumü’-hisâb.”

  • Allaümme ercirna minennar Hz Peygamber şöyle buyurur:

-“Müslüman bir adam, üç kere cenneti Allah’tan isterse, cennet onun için:” Allah’ım Onu cennete koy” der. Ve üç defa cehennemden uzak kalmayı Allah’tan isterse, cehennem onun için: “Allah’ım! Onu benden uzaklaştır” der.

(Ramuz:375/6)

-“ Allah kutsi hadiste şöyle buyurur:  

Kulumun defterine bakın, kim ki cenneti benden istemiş görürseniz, onu kendisine veririm . kimde cehennemden bana sığınmışsa, onu ondan korurum.”  (Ramuz: 517/4)

  • Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhıbbül affe fağfü anni
  • Allahümme ağni alâ zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike

Bunlar her zaman yapılması gereken güzel dualardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir