PEYGAMBERİMİZİN SAFİYE (ra) İLE EVLENMESİ

Safiye, Hayber’in fethi sırasında esir alınan bir Yahudi kadını idi. Kocası fetih esnasında ölmüştü.

Safiye. Gaziler arasında münakaşalara sebep olmuştu. Müslümanlar arasında da daha büyük kırgınlıklara neden olmaması ve gün geçtikçe Yahudilerin artan düşmanlığını dostluğa çevirmek için Peygamberimiz Yahudi eşrafından sayılan bir ailenin kızı olan Safiye’yi kendi himâyesine almıştır.

O sırada Peygamberimiz altmış yaşında idi. Himayesine aldığı Safiye’ye dilerse kavminin yanına gidebileceğini, dilerse de Müslüman olup yanlarında hür yaşayabileceğini söyledi. Bu teklif üzerine Safiye Peygambere kavmine dönmek istemediğini Müslüman olarak kalmak istediğini bildirdi. Fakat ardından da yalnız nasıl yaşayabileceği endişesini de ilâve etti. Buna karşılık Peygamber dilerse Mü’minlerin anası olabileceğini söyleyince Safiye bu teklifi sevinçle karşıladı.

O gün Medine yakınlarında oturan Yahudi kabileleri İslâm’ın yayılmasına ve Müslümanların Medine’ye gelip gitmelerine engel oluyorlardı. Daha da önemlisi, Yahudiler müşriklerle birleşip Müslümanlara saldırıyorlardı. Ayrıca bu Yahudi kabileler arasında Müslüman olmak için can atanlar serbest hareket edemiyorlardı.

Peygamberimiz Safiye ile evlenmekle, Yahudilerden gelecek tehlikeleri önlemeyi ve Müslüman olmak isteyenlerin işini kolaylaştırmayı düşünmüştür.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir