PEYGAMBERİMİZİN H.Z HATİCE (ra) İLE EVLENMESİ

Hz Hatice, daha önce evlendiği iki kocasını da kaybetmişti. Dul hâli ile kendisine kalan mallarla ticaretle meşgul oluyordu.

Kendisi bizzat uzak yerlere gidip gelemediği için, peygamber olmadan doğruluğu ve dürüstlüğü ile tanınan Hz Muhammed’le ortak ticarete başladı. Peygamberimize önceden de hayranlık duyan Hz Hatice, Peygamberimizin sağladığı kâr ve dürüstlüğü nedeniyle ona duyduğu hayranlık bir kat daha arttı. Âdeta büyülendi.

Hatice, namuslu iffetli, toplumun sapıklıklarından uzak kalmış bir kadındı. Kendisine yapılan birçok evlenme teklifini reddetmişti. Dul bir hayat yaşıyordu.

Bir gün çocukluk arkadaşı Nefise’ye Efendimizle evlenmek istediğini söyleyince Nefise arayı bulmak için Hz Peygambere geldi. Ona niçin evlenmediğini sordu. Aldığı cevap: Fakirlik yüzünden hazır olmadığı, aile yuvasını idare etme gücünün yetmeyeceği şeklinde olunca, Nefise bu defa Hatice ile evlenip evlenmeyeceğini sordu. Hemen ardından da bu iş için tavassut edeceğini ifade ettikten sonra Hatice’nin düşüncesini de ilâve etti. 

Hz Peygamber, amcası ile yaptığı istişareden sonra kısa zamanda iki tarafın büyükleri bir araya gelerek Hatice’yi ve Peygamberimizi öven konuşmalardan sonra mütevazi bir şekilde nikâh kıyıldı.

Evlendikleri zaman Hz. Muhammed 25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi. Evlilikleri 25 sene kadar sürdü. Bu mutlu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi. Hz. Peygamber 50 yaşına kadar gençlik ve olgunluk yıllarını beraber geçirdiği Hz. Hatice’yi 65 yaşında iken kaybetti.

Hz. Hatice, Peygamber Efendimizin getirdiği yüce dine ilk inanan Müslüman olma şerefine nâil olmakla kalmayıp, Efendimizin maddî ve mânevi en büyük desteği olmuştu.

Kendisinden 15 yaş büyük olan Hz. Hatice ile evli iken Peygamberimiz Arap toplumunun âdetlerine uyup başka bir kadınla evlenme arzusu duymamıştır. Hatice ile evlenirken de ilk teklif Hatice’den gelmiştir. Peygamberimiz bu teklifi evet derken, Araplar arasında dul kadınlara pek itibar edilmediği bir dönemde Hz. Hatice ile evlenmekle, dulların bir kenara itilip terk edilmemeleri, ayrıca dul ve bekâr yaşamanın doğru bir hareket olmadığı konusunda Müslümanlara örnek olmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir