PEYGAMBERİMİZİN ESMA İLE EVLENMESİ

Esmâ Peygamberimize eş olmamış bir kadındır. Mü’minlerin anası olabilmek için ısrarla Peygamberle nikâhlanmak istemiştir.

Çok yaşlı bir kadındı. Peygamberle nikâhlanma şerefine nâil olur olmaz sevincinden vefat etmiştir.

Görülüyor ki, Peygamberin evlenme nedenleri asla bugün bazılarının iddia ettiği şekilde değildir. Hadiseler ve cereyan ettiği günün şartları içinde değerlendirilmelidir. Hadiseler cereyan ettiği günün şartları içinde değerlendirilmelidir. Meseleyi bugünün şartları içinde değerlendirirsek yanlış olur. Konuyu o günün şartları içinde değerlendirecek olursak İslâm Peygamberinin evlenme nedenlerini ve hikmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

1) Araplarda itibar görmeyen kadınların bilhassa dulları terk edilmeyip himaye etmek,

2)Bekâr yaşamanın mahsurlarını ortadan kaldırmak,

3) Politik sebepler, İslâm’ın yayılması,

4)Müslümanlar arasındaki bağları akrabalık bağları ile kuvvetlendirmek,

  • Mü’minlerin anası olmak arzusundan başka bir istekleri olmayan kadınların teklifleri,
  • İslâmî bilgilerin kadınlar arasında da kolayca yayılması ve kadınlara ait bilgilerin kadınlara öğretilmesi gibi nedenlerle evlenmiştir. Peygamber (as) her hali ile Müslümanlar’ a örnek olmuştur. Sahipsiz ve korunmaya, bakıma muhtaç kadınların ortada kalmalarına başka yollarla geçimini sağlamasına müsaade etmemiştir. Diğer Müslümanları da O’nu örnek almış, bazı kötülüklerin önüne geçilmiştir.

Eğer Allah Rasülü Allah’ın izni ve rızası dışında hareket etmiş olsaydı buna Cenab-ı Allah razı olmaz ve müsaade etmezdi.

Peygamber (as) hakkında iftira etmek ileri geri konuşmak, doğru değildir. İşlenen bu günahın tövbeside olmaz affıda olmaz çünkü o hayatta değildir, helalleşme olmaz.

Allah Rasülü’nün şefaatinden mahrum etmesin. Sünnetinden de ayırmasın.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir