PEYGAMBERİMİZİN CÜVEYRİYE (ra) İLE EVLENMESİ

Cüveyriye, henüz Müslüman olmamış Mustalik kabilesinden El- Haris’ in kızı idi. Yahudilerle anlaşarak Müslümanlara karşı çıkan Mustalik kabilesi, Peygamberimizin bizzat başında bulunduğu bir birlik tarafından hezimete uğratılmıştı. Müslümanların kazanmış olduğu bu zaferin sonunda ganimetler ve esirler alındı. Cüveyriye de bu alınan esirlerin arasında bulunuyordu. Kocası da savaş sırasında ölmüştü.

Ganimetler ve esirler savaştan sonra dağıtılırken Cüveyriye Peygamber Efendimizin şairi Hassân ‘a düşmüştü. Cüveyriye kabile reisinin kızı idi. O gün için fidyesini ödeyip hürriyetine kavuşacak durumda değildi. Bir gün Peygamberin huzuruna çıkıp durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz fidyesini ödeyip Cüvetriye’ yi hürriyetine kavuşturdu. Cüveyriye artık hür olduğu için dilediği kararı verebilecekti.

Bu arada Cüveyriye’nin babası Haris, iki oğlunu alıp fidyesini ödeyerek kızını kurtarmak için Medine’ ye gelir. Medine’de kızını bizzat Peygamberin hürriyetine kavuşturduğunu öğrenince derhal Müslüman olur. Kızını götürmekten vazgeçerek, kızı ile evlenmesi için Peygambere teklifte bulundu.

Uzun süredir civar komşu kabilelerle dostluk kurmayı düşünen İslâm Peygamberi bu teklifi kabul etti. Haris’ in isteği üzerine nikâh kıyıldı.

Cüveyriye Mü’minlerin anası olunca Müslümanlar Cüveyriye ile beraber esir olan Mustalik Kabilesi mensuplarını serbest bıraktılar. Bunların aralarından pek çoğu Müslüman olmuş ve İslâm Dininin çevrede yayılışı da hızlanmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir