Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dilinden, hadislerden dualar

-“Ey Rabbım, bizi senin zikrinle şükrünle ve güzel amellerle nimetlendir.”

-“Allah’ım bizi bağışla, bize merhamet et, rızanı kazandıracak işler

yaptır. Bize afiyet ve hayırlı rızık ver.”

-“Allah’ım bizi doğru yola ilet.”

-“Allah’ım biz kendimize çok zulmettik. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Bizi bağışla ve merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti bol olan yalnız sensin.”

-“Allah’ım bize helal rızk nasip ederek, haramdan koru, bizi senden başkasına muhtaç etme.”

-“Ey Allah’ım, peygamberin Muhammed’in senden dilediği hayırları dileriz Peygamberin Muhammed’in nelerden sana sığındıysa bizde onlardan sana sığınırız. Yardımcı ancak sensin bütün arzular sana ulaşır, günahlardan dönüş sanadır, bizleri bağışla.

“ Ey Allah’ım, seni sevmeyi sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıran işleri senden dileriz. Ey Allah’ım sevgini bize nefsimizden, ailemizden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”

-“Allah’ım, kulağımızın şerrinden, gözümüzün Şerrinden dilimizin şerrinden kalbimizin şerrinden tenasül organımızın şerrinden sana sığınırız.”

         -“Ey bizim Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru.”

-“Ey Allah’ım senden doğru yolu, takvayı, iffet ve gönül zenginliğini

isteriz.”

-“Rabbimiz, bizi, iyilik ettiğimiz zaman sevinen, kötülük ettiğimiz zaman üzülüp tövbe istiğfar edenlerden kıl.

-“Allah’ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerimize çekecek her şeyden sana sığınırız.”

-“ Ey Allah’ım, sana inandık teslim olduk, sana güvendik bu güne kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz açığa vurduğumuz günahlarımızı affeyle öne geçirende sen, geri bırakanda sensin, senden başka ilah yoktur.”

-“Allah’ım bütün işlerimizin başı olan dinimiz konusunda bizi hataya düşmekten koru. Yaşadığımız şu dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla, ahiretimizi kazanmamızı da yardım et. Hayatta iken daha çok hayır yapma imkânı ver. Her türlü kötülükten kurtulmamızı sağlayacak bir ömür ver.”

-“Cehennemliklerin hal ve sıfatlarından sana sığınırız Allah’ım.”  

 -“Allah’ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp muhtaç olmaktan, kabir azabından sana sığınırız. Allah’ım bizi her türlü günahtan temizle. Allah’ım fayda vermeyen ilimden ürpermeyen kalpten , doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırız.”

-“Allah’ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırız.”

-“Ey Allah’ım  fakirlikten hayır ve tâat azlığından ve zelil olmaktan sana sığınırız. Başkalarına zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız.” “Allah’ım, cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız.”  

-“Rabbim hatalarımızı, bilmeden yaptıklarımızı ve iyi bildiğin hallerimizi marifet eyle.”

-“Ya Rabbi! Gece gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan kötü komşumdan sana sığınırız.”

-“Allah’ım, Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı

amellerle sona ermesini nasip et, ve bize cenneti ihsan eyle.”

-“Ya Rabbi! Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödemek nasip eyle.”

-“Allah’ım, bizim hayrımızı murat et, bize duayı öğret ve ölünceye kadar unutturma.”  

Hz. Adem’in Ağzıyla:

-“Ey Rabbimiz biz kendimize zulüm ettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (A’raf:23)

Hz. İbrahim’in Diliyle:

-“Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni Salih kullarına ilhak et. Benden sonra hayırla anılmamı sağla.” (Şuara:83-84)

Süleyman Peygamberin İfadesiyle:

-“Ya Rabbi, bana, ana, babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve Razı olacağın ameller yapmamamı nasip et. Rahmetinle beni Salih kulların arasına kat.” (Neml:19) Şimdi sana büyüklerimizin yaptığı dualarla yalvarıyoruz:

 -“Ya Rabbi! Günahkar olduğumuzu biliyoruz. Bizi eksiklerimizle, noksanlarımızla muamele etme. Aciziz, güçsüzüz senden başka sığınacağımız kimse yok, bizi affet.”

-“Ya Rabbi, kalplerimizi nifaktan, amellerimizi riyadan temizle gözlerimizi hıyanetten koru, şüphesiz Sen kalplerimizi, amellerimizi ve haince bakan gözleri de bilirsin.

“Ya Rabbi, yalnız sana Hamd eder, Senden yardım dileriz.

-“Ya Rabbi, günahlarımızı bağışla, rızkımızı genişlet, ahlakımızı güzelleştir. Kazancımızı helal ve temiz kıl. Bizden men ettiğin şeylere, nefsimizi meylettirme. Amellerimizi hayırlı kıl.

-“Ey yalnızların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, yoksulların hazinesi, gariplerin şikayet kapısı olan yüce Rabbimiz, Resulün Hz. Muhammed (s.a.s.) hürmetine, her türlü güçlüklere karşı lütfünle bize yardım eyle

-“Ya Rabbi, günahlardan uzak kalmayı, iyiliklerin nimetine ermeyi, Cennet Saadetine nail olmayı Cehennem azabından kurtulmayı nasip eyle, dualarımızı kabul eyle.

  • Ya Rabbi!.. Günahlarımızı Rahmetinle af ve mağrifet eyle! Ölülerimizi de mağrifet eyle, yaşayanlarımıza hayırlar  ihsan et!

Riyadan, nifaktan şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten acizlikten zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık  bunlardan bizleri koru Ya Rabbi!..  

  • Ya Rabbi!.. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür,

Sâlih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızıda mağfiret eyle!

  • Ya Rabbi… Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, Ehli beytin, Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!
  • Ya Rabbi!.. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle! Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster!

-“Ya Rabbi! Bu vatanı bizlere bırakan ecdâdımızın ruhunu şad eyle

Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harb etmiş dedelerimi rahmet

eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kadirsin!.. Dualarımızı kabul eyle…” (Amin!)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir