Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Sıfatları

            Peygamberlerde  bir  insandır, ama görevleri icabı diğer insanlardan farklı ve üstün bir  takım  sı- fatları  vardır. Bunlar:

1.EMANET :Güvenirlik,emin,dürüst,emanete  hıyanet  

etmemek.Peygamberimize  “ Muhammedül   emin ” lakabını düşmanları takmış,ve kimse ona  “yalancı”  diyememişti.Onu  gören : “ Bu yüz yalan söylemez” diyordu.  

2.SIDK         :Doğru olmak.

3.FETANET :Zeki, uyanık olmak, akıllı davranmak.

4.İSMET      :Temiz, günahsız olmak.

5.TEBLİĞ    :Allah’tan gelen vahyi aynen bildirmektir. Yoksa  görevini yapmamış olur. (Mâida :67)

            Peygamberler, her  yönü  ile  seçilmiş ,üstün  kimselerdir. Peygamberlerin arasında da Muhammed Mustafa (as) , peygamberler  peygam- beridir. Ahir   zaman peygamberidir.Cenab-ı Allah : “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” buyurmuş- tur.  

            O,  Rasül –üs-Sekaleyndir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir