Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mirası

            Peygamberler, kendi el emekleri ve alın terleri ile geçinirler.Ölürken de mal olarak miras bırakmazlar.  

            Peygamberimiz ölmeden hurmalıklarını Müslümanlara vakfetmişlerdir.Geride bazı özel eşyaları kalmıştır.  

            Enes (ra) şöyle demiştir :” Peygamber (as) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi.” (İ.Canan Hadis Ans. : 7 / 79)  

            Ebu Hureyra (ra)’da :”Resûlüllah şöyle dua ederlerdi : Allah’ım ! Muhammed’in rızkını yetecek kadar ver, derdi.” (Age : 6/ 484)  

            Peygamberimiz sırtındaki gömleğe kadar ihtiyaç sahiplerine vermekten çekinmezdi.O, cömertlerin en cömerti idi.  

            O’nun mirası Kur’an’dır, sünnetidir. İlimdir, edeptir. O’nun mirasçıları da O’nu sevenlerdir, O’nun sünnetine uyanlardır.  

            O’nun ümmeti olarak mirasına sahip çıkmak hepimizin görevidir.

            Rabbım mirasından mahrum etmesin. Şefaatine nâil olan kullarından etsin.

            M.Necati Bursalı’nın ifadesiyle :  

Gül dalında açan gonca,            Semaya zemine bir bak. Muhammed’in aşkınadır.            Türlü çiçek,sümbül, zambak, Çırpınmam ömür boyunca,         Bize rahmet imdâd-ı Hak.

Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır !

Âlemin nuru, nakışı,                  Taylar, cenge hazır atlar,  

Rahmetin mevc mevc akışı,        İlim, hüner ve sanatlar,

Hasretin yürek yakışı,                Gönül açan hüsn-i hatlar,

Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır !

İnler durur bülbül bile,                Melek, insan, hûri ve cin,

Bu sevdalar gelmez dile,            Hüdhüd, serçe, ak güvercin,

Bilâl’in çektiği çile,                    Kim yanarsa için için,

Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır !

Hangi şeye etsem nazar,           Güleç bahçemiz, ovamız,

Güllerde naz, bülbülde zâr,        Dalda kuşumuz, yuvamız,

Ah bu hasret, bu intizâr,            Selâmımız ve duamız,  

Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır !

Güzel Cennet, Bezm-i safâ,       İnci,mercan,zümrüt ve sim,  

İzzet, ikbâl, kerem, vefâ,            Gece,gündüz şu dört mevsim

Feryat etmemiz her defa,           Gülleri okşayan nesîm, Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır !

İnci sultanlar ve şahlar,              Yerler,gökler,dağlar,taşlar,

Güneşler, Zühreler, mah’lar,       Dîdelerde inci yaşlar,

Kudsî geceler sabahlar              Şehitler,bunca savaşlar,

Muhammed’in aşkınadır !           Muhammed’in aşkınadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir