Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mesleği

            Peygamberlerin her birinin bir mesleği var -dır ve kendi alın terleri ile geçinmişlerdir.

            Peygamberimiz :  “Allah  hiç  bir  peygamber göndermedi  ki,  koyun  çobanlığı yapmış olmasın.” buyurur.

     Sende mi ya Rasûlullah ? denilince,      – Evet  bende   bir   süre  ücret   mukabili  Mekke ehline koyun güttüm.” (K.Sitte: 6/493) demiştir.

  • “Musa,koyun  çobanı  iken   peygamber  oldu. Davud koyun çobanı  iken  peygamber oldu. Bende     koyun güderken peygamber oldum.”(K.Sitte : 6/493) buyurmuş, hayvan gütmeyenin insan  yönetemeyeceğini ifade etmiştir.
  • İdris peygamber , terzilik yaptı.
  • Davud peygamber demircilik yaptı.

            Allah’ın sevgili kulları  hep  alın teri ile geçin- miş , yaptıkları işten  dolayı  ücret  istememişler, al- mamışlardır.  

            Allah   Rasûlü ,  ikramların   bile   hepsinden yememiştir. Ölürken  de   hurmalıklarını  vakfetmiş, miras bırakmamıştır. En  son  7 dirhemi vardır.Onu da yoksullara dağıtmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir