Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in İnsanlığa Verdiği Mesajlar

            Allah Rasûlü uyarmak, değiştirmek ve kurtarmak için gönderilmiştir.Hayatı boyunca zalime, zulme, inançsızlığa ve ahlâksızlığa karşı çıkmıştır.

            Genç yaşında, haksızlığa uğrayanlara yardım derneği olan, Hılf’ul-Fudul’a üye olmuştur.  

            İnsanlarla hep anlaşma yoluna gitmiştir. Cebirden,şiddetten asla hoşlanmamıştır.  

            Haksızlığa uğrayan bir Hıristiyan için Ebu Cehil’in kapısını yumruklamış, o mazlumun hakkını alıncaya kadar kapısından ayrılmamıştır.

            Doğruluğu, dürüstlüğü ve güvenirliliği ile “güvenilir “lakâbını almıştır.

            Kendisine teslim edilen emanetleri bir bir sahiplerine teslim etmiştir.  

            Bir satıcıya “Bu malın ıslak tarafını niye üste koymadın, bizi aldatan bizden değildir.”demiştir.

            O, inancından, davasından en ufak bir taviz vermemiştir.Yapılan cazip tekliflere iltifat etmemiştir.

            O, üzerine aldığı görevi kusursuz yerine getirmiştir..

            Bugüne kadar hiçbir kimse O’nun insanlığa sunduklarını veya onun benzerini insanlığa sunmamıştır.Bu konuda kimse O’nu geçememiştir.

            O’nun insanlığa sunduğu mesajları özet olarak şöyle sıralayabiliriz :

 • O’nun mesajları evrenseldir.Çağlara hitap eder, güncelliği hiçbir zaman kaybolmaz.
 • O’nun sunduğu şeyler her zaman herkesin ihtiyacına cevap verebilecek şekildedir.
 • Allah Rasûlü dünya ahiret dengesini çok iyi kurmuştur.
 • O, zararlı olanı red ,faydalı olanı emretmiştir.
 • O’nun tebliğinin özü tevhid olmuştur. “Müslüman ol, kurtul.”şeklinde özetlenmiştir.
 • O’nun mesajı imtiyazlı, kimse tanımaz. Eşitlik, adalet temeline dayanır.
 • O’nun tebliğ ettiği din, cihan şumüldür.

            Bir sahabi Peryamber (as)’a sorular sormuş, o da şöyle cevaplandırmıştır :  

            1- Ya  Rasûlüllah, ben insanların en âlimi olmak istiyorum.  

            Allah’tan en çok korkan, insanların en âlimi olur.

            2- İnsanların en zengini olmak istiyorum.

 • Kanaatkâr olursan, insanların en zengini olursun.

            3-İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.

 • İnsanların en hayırlısı, insanlara menfaatli olandır. Sen de başkalarına yardımcı ol, en hayırlısı olursun.  
 • İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.

              Öyle ise kendin için istediğini başkası için de iste. Kendin için istemediğini başkası için de isteme.

 • Allah’a en yakın kul olmak istiyorum.  

            Allah’ı çok zikret !  

 • İyi hal ve ikram sahibi insan olmak istiyorum.  

            Öyle ise Allah’a ibadet ederken O’nu görür gibi ibadet et. Sen O’nu görmesen de O, seni görüyor zaten.

            7- İmanımın mükemmel olmasını istiyorum.  

            Ahlâkını güzelleştir. İmanın kemâle ersin.  

            8- Allah’ın itaatli bir kulu olmak istiyorum.

            O halde farzları ihmal etme. Tümüyle yerine getir..

            9- Rabbimin huzuruna günah kirlerinden temizlenmiş olarak çıkmak istiyorum.

            Cünüplük kirinden guslederken günah kirinden de gusletmeyi ihmal etme, tevbe, istiğfarla temizlen.

10- Mahşere giderken yolumun aydınlık olmasını istiyorum.

            O halde hiç kimseye zulmetme, kalbini kırma. Gücüne güvenerek hakkından mahrum etme ki, mahşerde yolun aydınlık olsun.Seni de kimse yolundan etmesin.  

            11- Rabb’imin bana merhametini arzuluyorum. Bana acısın, istiyorum.

            Rabb’inin yarattığı insana ve bütün canlılara merhamet eyle. Sen burada merhametli olursan, orada merhamete lâyık olursun.

            12- Günahlarımın azalmasını istiyorum.

            Öyle ise tevbe, istiğfarını çoğalt. Bir daha yapmama konusunda azimli ol.  

            13- Rabb’imin rızkımı bol vermesini istiyorum.

            O halde abdestli çalışmaya devam et.  

 1. Ayıplarımın yüzüme vurulmamasını istiyorum.

            Sen burada kimsenin ayıbını yüzüne vurmazsan, orada da senin ayıbını kimse yüzüne vurmaz.

 1. Günah kirlerinden ruhumu nasıl temizlerim ?  

            Gözyaşıyla. Gözyaşını rahmet gibi yağdır. Ruhunu temizlemiş olursun, buyurdular.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir