Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Görevleri

            Başta görevi tebliğdir ;dini anlatmaktır.

Kur’an’da :  

1- “Ey  Peygamber! Biz seni   bir  şahit , bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”(Ahzab : 45)   

2-“Allah’ın  izniyle  bir  davetçi ,bir nur saçan kandil olarak gönderdik.” (Ahzab : 46)

3- Peygamber,Allah’ın hidayet ettiği kimsedir. Deki:  “Ben  peygamberlik  görevim  için  sizden  bir  ücret istemiyorum.” (Enam :90)  

4-“Peygamberlerin  üzerine tebliğden başka bir şey düşmez.”(Nahl :35) Hidayet Allah’tan.

5-“Eğer size  tebliğ  edileni  yalan  sayarsanız, bilin  ki sizden  bir önceki  bir  çok  millet  de  kendilerine  tebliği  edileni  yalan  saymışlardır.Peygambere düşen yalnız açık bir  tebliğdir.”(Ankebut: 18)   buyrul-muştur.

             Peygamber  Allah’a  kulluğu  öğretir.Emir ve yasakları bildirir.Yol gösterici ve öğreticidir. Rehber dir , önderdir.

             Peygamberler uyulacak, peşi sıra  gidilecek kimselerdir.

            Cenab-ı Allah, kıyamet günü soracak :  

            Ben size peygamber göndermedim mi ?  

            Evet gönderdin.

          Peki niye uymadın ? diyecek.  

             Peygambere   uymamanın  bir  mazereti  ol- maz.Peygamberler insanları şirkten uzaklaştırarak,  Allah’ın  varlığına , birliğine  ve   insanları  iki  cihan saadetine  çağırırlar.

            Peygambere itaatte de“Ben önceki peygam- bere  uyarım.” denilemez.Bir   vatandaş “Ben  daha  önceki  yöneticiye  uyarım ,  daha önceki kanunlara uyarım.”diyemediği gibi ;“Ben İsa peygambere uya-cağım.”denilemez.

             Peygamberin  emir   koyma   yetkisi   vardır. Kur’an’da şöyle buyrulur :  

     “Peygamber onlara iyiliği emreder, onları  kötülükten  men  eder ; onlara  temiz  şeyleri  helal , pis  şeyleri haram kılar.” (A’raf: 157)

     “Peygamber , size  ne  verdiyse  onu  alın. Size  ne yasakladıysa  ondan  da sakının.”(Haşr :7) buyrularak,  peygambere uyulması ,onun  söyledikleri -nin reddedilmemesi bildirilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir