Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Görevleri

            Peygamber, Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara bildiren, insanlara doğru yolu gösteren kimsedir.Peygamber aldığı vahyi bildirmekle kalmaz, yaşar ve açıklar. Meselâ ; Cenab-ı Allah “Namaz kıl” emrini vermiştir.Ne zaman kılınacak, ne kadar kılınacak bunu Peygamber (as)’dan öğrenir.

            Peygamberin rehberliği olmadan din, anlaşılmaz ve yaşanamaz.

Kur’an’da şöyle buyrulur:  

  • “İçinizden ayetlerimizi okuyan ,sizi kötülüklerden arındıran, bilmediklerinizi öğreten bir Rasül gönderdik.” (Bakara:151)
  • “Biz seni, müjdeci,uyarıcı,davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.”(Ahzab: 45-46)  

            Bu ayetlerde peygamberin görevinin ne olduğu bildirilmiştir.

            Peygamber, dini yaşanır hale getirir. O, kurtarıcı olarak gönderilmiştir.

            İnsanlığın her zaman O’na ihtiyacı vardır. Çünkü O, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur. İnsanlık onunla insan olduğunu anlamıştır.

            Ümmetine şöyle seslenmiştir :

  • “Size bir şey yapmanızı emrettiğimde, ona mümkün olduğunca uyun. Bir şeyden sakındırdığımda ondan kaçının.” (Siret Ans : 2/528)  

            Kur’an’da Ondan gelenin kabul edilmesini, O’nun yasakladığından da kaçınılmasını emreder. (Haşr : 7)  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir