Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Giyim Kuşamı

            Allah Rasûlü, çok temiz ve çok güzel giyinirdi.

            Kendisi:”Yiyin ,için, giyinin,Allah yolunda sarf edin, ancak israfa veya kibire ,gurura kaçmayınız.” derdi. (Peygamberimizin Şemali-Ali Yardım: s.117)  

            “Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister.”der, iyi giyinmeyi, koku sürünmeyi tavsiye ederdi.

            Misafir ve yabancı heyetler için ayrı bir elbisesi vardı.Ayrıca bayramlar için ve cuma için de ayrı bir elbise giyerdi.

            Yeni bir elbise giyince şöyle dua ederdi:   

            “Allah’ım ! Bana bunu giydirdiğin için sana sonsuz hamd’ü senâlar olsun. Ondan ve onu giyen azanın şerrinden sana sığınırım.”

            “Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim ki; Dirileriniz beyaz elbise giysin, ölülerinizi      de      beyaz bez ile          kefenleyin.Zira O, sizin giyeceklerinizin       en hayırlısıdır.”(S.127) demiştir.

            Hz. Aişe (ra) :”Saç sakal tararken, pabuçlarını giyerken ,abdest alırken ,hep sağ taraftan başlamayı ve önce sağ tarafı kullanmayı severdi.”diyor. (S.138)  

            “Sol elini şeytan kullanır.” derdi.

            Biri sol elle yemek yedi , ona :  

            “Sağ elinle ye. “dedi.

            “Yiyemiyorum.” cevabı verdi, bu gururundandı.

“Yiyemez ol !”buyurdu.Bir daha sağ elini kullanamadı.

Hz. Ali (ra) :” Allah Rasûlü, bana altın yüzük takmayı ,ipek elbise giymeyi, rüku ve secdede Kur’an okumayı ,sarı renkte elbise giymeyi bana yasakladı.”diyor.

(K.Sitte: 7 / 52)  

            Güzel koku sünnettir.Bu , erkek için geçerlidir. Kadın ,camiye giderken bile koku sürünerek gidemez.Bazılarına göre baktırdığı için gusül abdesti alması gerektiğini söyleyenler vardır.

            Hz. Peygamber (as): “Güzel koku bana sevdirildi. Güzel koku reddedilmez.” buyurmuştur. (S.281)  

            “Muhammed Rasûlullah” yazılı gümüş yüzük taşırdı.

            Abdullah b. Ömer : “Peygamberin gümüşten yüzüğü vardı.Bununla çeşitli yerlere gönderdiği yazıları mühürlerdi.” (S.146) der.  

            Hz.Peygamber (as) bu yüzüğü ile tuvalete girmezdi.Bazı “Allah” yazılı rozetler, tesbihler oluyor.Bunlarla yatılıp,kalkılıp ,tuvalete girmemeye dikkat edilmelidir.

            Yastık, çarşaf gibi yerlere de “Allah” veya ayet yazılıyor.

            Hz. Ali (ra) : “Peygamber yüzüğü sağ eline takardı.”(S.152) der.  

            Gümüş yüzük erkeğe sünnettir.Altın erkeğe, yüzük de olsa ,çok malı da olsa ,kalem de olsa , haramdır.

            Bir sahabenin elinde altın yüzük görmüş ,peygamber çıkarıp atmıştır.Daha sonra arkadaşları “Al, başka yerde kullanırsın” demişler, O: “Allah Rasûlünün attığını alamam.” demiştir.

            Biz de Allah Rasûlünün yasakladığını kullanmamamız lazım.Sami Efendi Hazretleri: Bir nişanda uzatılan yüzükleri alıyor.Kıza:”Tak kızım.” diyor.Erkeğe de “Biz altını hanımlara bıraktık evlat” diyor, takmıyor, sebep olmak bile istemiyor.

            Hz.Enes (ra):”Peygamberin kılıcının kabzası gümüştendi.” diyor.

            Gümüş koktuğu,paslandığı için altın diş takılabilir.Altın hem paslanmaz hem de koku yapmaz.Peygamber (as), müsaade etmiştir.

            Hz.Peygamber (as) ,sarık giymiştir. Bazen beyaz bazen de siyah giymiştir. İslâm’dan önce baş örtme yoktur.

            Takke giymek sünnettir.Peygamber zamanında Peygamber sarık giyiyor, “biz de giyelim.” deniyor. Sahabe ,sarık giymemiştir. Sahabe, onu nasıl Allah Rasûlüne bıraktı ise ,biz de onu ehil olanlara bırakırsak daha uygun olur. Osmanlıda sarığı, Osmanlı âlimleri takmıştır.Sarığı her önüne gelen sarmamalıdır.Takke yeterlidir. Bir de yolda belde değil ,namazda sarılıp giyilmelidir. Yoksa İslâm’a zarar vermiş olabiliriz.

            Peygamberimiz:”Allah,güzeldir,güzelliği sever, güzel giyinmek kibir değildir.” derdi. (İ.Canan,Kütüb-i Site :7 / 208)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir