Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Evlilik Hayatı ve Hikmetleri

            İslâm Peygamberi, imkanı olduğu halde 25 yaşına kadar hiçbir evlilik teklifine meyletmemiştir. İslâm davasını yayarken de “Kiminle evlenmek istiyorsan seni everelim, yeter ki, bu davandan vazgeç” tekliflerine de itibar etmemiştir.

            25 yaşında iken kendisinden 15 yaş büyük Hz.Hatice ile evlenmiştir. 50 yaşına kadar da, 25 yıl Hz. Hatice ile yaşamıştır.

            Hz. Peygamber, hayatı boyunca yabancı kadına bakmayı, dokunmayı, ihtiyaç dışı konuşmayı ve bir kadınla yalnız kalmayı yasaklamıştır. Hayatı boyunca cinsel konuda ne bir yanlışı olmuş, ne yanlış bir söz, ne de bir yanlış davranış göstermiştir.

            Hz. Peygamber, 53 yaşında ikinci evliliğini yaptığı zaman Sevde (ra), 54 yaşında dul bir kadındır. “Ya Rasûllallah benim koca isteğim yok.  Peygamber hanımı olmayı arzu ediyorum.”demiştir.  

            Eğer Allah Rasûlü, Allah’ın izin ve rızasının dışında iş yapsaydı, Allah’ın Rasûlü ve Allah’ın sevgili kulu olarak kalabilir miydi ? Allah’a isyan eden Peygamber olabilir mi ?

            Peygamberimizin “Zelle” denilen, beşer olmanın gereği hatalarının dışında hiçbir hatası, hiçbir yanlışı olmamıştır. Çünkü vahiyle hareket etmiştir.

            HZ. HATİCE İLE  EVLENMESİ :

            Hz. Hatice iki kocasını da kaybetmişti. Ticaretle meşguldü. Peygamberimizle ortak ticarete  başladı.Peygamberin dürüstlüğüne hayran kaldı. Daha önce kendisine yapılan evlenme tekliflerini reddettiği halde, kendisi Peygamberimize evlenme teklifi yaptı.Aracı koydu.  

            Peygamberimiz, amcası Ebu Talib ile yaptığı istişareden sonra 25 yaşında, dul, 40 yaşındaki Hatice ile evlendi.  

Bu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi.  

            Hz. Hatice, ilk Peygambere inandı ; maddî manevî destek oldu. 65 yaşında vefat etti.  

            Hz. Peygamber, yaşlı eşi ile evli iken Arap toplumunun âdetlerine uyup, başka bir kadınla evlenme arzusu duymadı. Hz. Hatice’ye “evet” derken de, Araplarda itibar görmeyen dulları, hor görmenin doğru olmadığını gösterdi.

Peygamber (as), 25 yıl Hz. Hatice ile beraber yaşadı. Başka bir evlilik düşünmedi.  

HZ. AİŞE İLE EVLENMESİ  

Müşriklerin yazdığı eserlerde ve ansiklopedilerde, Hz. Aişe (ra)’ın 6 veya 9 yaşında evlendiği iftirası yer alır…

Peygamber (as), Aişe (ra)’la ilâhi vahiyle evlenmiştir.Bunu Peygamber (as) şöyle anlatmıştır:  

“Ya Aişe, sen bana rüyamda iki defa gösterildin.Seni ipek kumaş  içinde görüyordum ve “Bu senin hanımındır, yüzünü aç” denildi.”demiştir. (Buhari : 1589)  

Hz. Hatice’nin ölümü Peygamberimizi çok üzmüştü. En yakın dostu Ebubekir (ra) kızı Aişe’yi teklif etti. Nişanlandılar, üç sene sonra da evlendiler.  Hz. Aişe (ra), daha önce putperest olan Mutim’in oğlu Cübeyr ile nişanlanmıştı. Hz. Aişe (ra), müslüman olduktan sonra bizim oğlumuzu da müslüman yapar diye, Cübeyr’in ailesi nişanı bozdu.

Söylendiği gibi Hz. Aişe, peygamberle nişanlandığında 6 yaşında değildi. Onu 6 yaşında kabul edersek, peygamberlikten sonra doğması gerekirdi.Halbuki O, İslâm’dan önce başkası ile nişanlanacak yaşta idi ki, nişanlanmıştı. Birde Hz. Ebubekir, İslâm’dam sonra kızını bir putperest ile nişanlar mıydı ?  

Kaynaklara göre ; Hz. Aişe, peygamberliğin gelmesinden 5-6 yıl önce doğmuştur. Peygamberle 17-18 yaşında evlenmiştir.(Bak:Mevlâna Şibli-Asr-ı Saadet

Cilt II S. 997. İst. 1928)  

İddia edildiği gibi Hz. Aişe, peygamberle evlendiğinde 9 yaşında değildir. 1718 yaşındadır. Daha önce bir başkasıyla nişanlanacak yaştadır. Ayrıca ; Hz. Aişe’nin ablası  Esma, Aişe’den 10 yaş büyüktü. Esma hicret sırasında 27 yaşında olduğuna göre, Hz. Aişe peygamberle evlendiği zaman 17 yaşındaydı. (Bak: Osman Keskioğlu, Hatemül Enbiya :210)

             Birilerinin ağzına baksan Peygamber, 6 yaşındaki çocukla zorla evlenmiş, meseleye cinsel açıdan bakıp, peygamberi şehvet düşkünü göstermeye çalışılıyor.

            Hz. Peygamberin  Aişe ile evlenme nedeni, Aişe çok zeki, imanı kuvvetli, iffetine düşkün ve ibadetlere düşkün oluşundandı.  

            Ebu Musal Eşari, “Hangi hadiste müşkilata düşüpde onu Aişe’ye sorsak, onda bu hususta mutlaka bilgi bulurduk.”demiştir.

            Hz. Peygamber :”Dinin yarısını Aişe’den öğrenin” demiştir.  

            Hz. Aişe, fıkıh konularını peygamberden öğrenir ve başkalarına öğretirdi.Bu konuda çok etkili olmuştur. Ayrıca Hz. Peygamberden 2200 kadar hadis nakletmiştir.             Babası Ebu Bekir (ra) :”İslâm’ın yaşanır yönünü Hz. Aişe’de bulduk.”demiştir.

            Kadınlar fıkhı, Aişe (ra)’dan öğrenmiştir.

Hz. Peygamberin diğer evliliklerinin sebebi şöyle özetlenebilir :

 1. Dul, bakıma muhtaç kimselerin, peygamberin himayesine sığınma

isteklerini bildirmesi,

 • Milli mücadelede yaşlı, dul kalmış ninele-rimizin Allah’ın huzuruna bekâr çıkmamak için askere gidenlerle nikâhlanıp,vedâlaştıkları gibi, ahirete nikâhsız gitmek istemeyen ve Müslüman-ların anası ve peygamber hanımı olmak isteyen-lerin arzu ve evlilik teklifleri olmuştur.  
 • Kocaya   ihtiyacı  olmayan  60   yaşındaki kadın, “Peygamber eşi olarak ölmek istiyorum.”diye yalvarırsa, bu evlilikte şehvet aranır mı ?  
 • Peygamber, nikâh kıymış, bir arada bile bulunmamıştır.Esma, çok yaşlı idi. Peygamberle nikâhlanma şerefine ulaştım, diye düştü, vefat etti.
 • Hz. Zeynep ile vahiy üzerine evlenmiştir. Ahzab :50-51-28-29. Âyetlerde, Peygamberin evliliğini Allah emrediyor.
 • İslâm’ın yayılışını sağlamak, inanan müslümanları korumak için , zulmü önlemek için girişimler olmuştur.  
 • Mısır valisinin elçilerle gönderdiği Mariye ile evlilik iddiası yanlıştır. Peygamber, Mariye’nin bakımını üstlenmiştir.
 • Aralarında yahudi olanlar vardı. Yahudiler, müslümanlara düşmandı, müslümanlara rahat vermiyor, zulmediyorlardı. Reislerinin ve bir çok yahudinin müslüman olması sağlanmıştır.
 • Peygamberle akraba olmak isteyenlerin teklifleri olmuştur.

Peygamberle evlenen veya kız alıp verenin cennete gideceğine dair müjde vardır.Bu da etkili olmuştur.  

 1. İslâm’ı kabul edip Habeşistan’a, oradan Medine’ye hicret edip ortada kalan, boşanıp terk edilmiş yaşlı bir kadını Peygamberin himayesine almasına evlilik denirse, bu doğru olur mu ?  
 2. İslâm’ın kadınlar tarafından bilinmesi ve yaşanması gerekiyordu. İşte bunun gibi sebepler sayılabilir.

            Yakın zamana kadar Hz.Peygamberin evliliğini kimse tenkit etmezken, son zamanlarda bazı tenkitler olmaktadır.  

            Hz. Peygamberin evliliğini nefsî arzu ile yaptığını düşünmek veya söylemek insafsızlıktır, düşmanlıktır. Öyle olsaydı  Peygamber, 25 yaşına kadar durur muydu ? Kendinden 15 yaş büyük, dul Hatice ile mi evlenirdi? Kimi istersen evlendirelim, teklifini red mi ederdi? 25 yıl yaşlı, dul bir kadınla mı yaşardı ?…  

            Esmâ ile evlenmesine şöyle bir göz atalım :  

            Esmâ, Peygamberimize eş olmamış bir kadındır.Mü’minlerin anası olabilmek için ısrarla Peygamberle nikâhlanmak istemiştir.

            Çok yaşlı bir kadındı. Peygamberle nikâhlanma şerefine nâil olur olmaz sevincinden vefât etmiştir.

            Görülüyor ki, Peygamberin evlenme nedenleri asla bugün bazılarının iddia ettiği şekilde değildir.Hadiseler, cereyan ettiği günün şartları içinde değerlendirilmelidir.Meseleyi bugünün şartları içinde değerlendirirsek yanlış olur. Konuyu o günün şartları içinde değerlendirecek olursak,    

            İslâm Peygamberinin evlenme nedenlerini ve hikmetlerini şöyle sıralayabiliriz :  

 1. Araplarda   itibar   görmeyen   kadınların, bilhassa dulların terk edilmeyip himaye edilmesi.  
 2. Bekâr yaşamanın mahsurlarını ortadan kaldırmak,  
 3. Politik sebepler ve İslâm’ın yayılması,  
 4. Müslümanlar arasındaki bağları, akrabalık bağları ile kuvvetlendirmek,  
 5. Mü’minlerin anası olmak arzusundan başka bir istekleri olmayan kadınların

teklifleri,  

 • İslâmî  bilgilerin  kadınlar  arasında da kolayca yayılması ve kadınlara ait bilgilerin  kadınlara öğretilmesi gibi nedenlerle evlenmiştir.  

Hz. Peygamber bir hadislerinde :” Benimle evlenen veya kendisinden kız alıp verdiğim, cehenneme girmez.”(Ramuz :486/6) buyurması, Peygamberle akraba olmak arzusu, mü’minlerin anası olmak düşüncesi ile Peygambere evlenme teklifleri bizzat yapılmıştır.  

            Peygamberin, Aişe, Hatice ve Mariye’nin dışında çocuğu bile olmamıştır. Bu, ilişkilerin sınırını gösterir.Eşlerinden bazıları çok yaşlıdır, bazıları ile de beraber yatağa bile yatmamıştır. Hz. Aişe’nin dışında ki yaptığı evliliklerde hepsi duldur, himayeye muhtaçtır.Zaten özel haller kalkınca Ahzab Sûresi’nin 52. Âyeti nazil olmuştur. “Artık bundan sonra senin için başka kadınlar helâl değildir.”buyrulmuştur.  

            İslâm’ın yayılması, düşmanlıkların engellenmesi konusunda Peygamberin evlilikleri önemli rol oynamıştır.

            Peygamber (as),  Hz. Aişe  ve  Zeynep’le vahiyle evlenmiştir.

            Zeynep, Zeyd ile vahiyle evlendirilmişti. Asil bir ailenin kızı idi. Kölelikten gelme Zeyd ile geçinemedi. Zeyd, Peygambere “Boşanacağım” dedi. Peygamber ona

:  

         – Boşanma, hanımını yanında tut” dedi.

            Fakat evlilik sürmedi.

            Ahzab Sûresi’nin 37. âyeti indi :  

            “Habibim ! Allah’ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, “Eşini yanında tut. Allah’tan kork.”demiştin. Zeyd, ilişkisini kesince biz o kadını sana nikâhladık ki, böyle hallerde evlenmek için mü’minlere güçlük olmasın…”

            Eğer Zeynep’le Peygamber evlenmek isteseydi, Zeynep halasının kızı idi. Onunla istediği an evlenirdi.  

            Çoğu zaman Peygamberin evinde ne bir aş ne de bir yiyecek bulunuyordu.Ahzab Sûresi’nin 50. âyetinde :”Ey Peygamber ! Eşlerine deki : “Eğer dünya  hayatının  süsünü  istiyorsanız,  sizi o güzelliklere   bırakayım.” Peygamber  böyle   dediği halde yokluk,  yoksulluk  içindeyken bile           hanımları O’nu bırakmamıştır.  Çünkü   mesele   dünyalık değildir…

HZ. PEYGAMBERİN ÇOCUKLARI  

Hz. Peygamberin 38 yıllık evlilik hayatında 7 çocuğu olmuştur.

Hz. Hatice’den dünyaya gelen çocukları :

1- Kasım (İslâm’dan önce doğdu, 2 yaşında öldü. )

2-Tahir (İslâm’dan sonra doğdu, süt çağında öldü.)

 • Zeynep  
 • Rukiye  
 • Ümmü Gülsüm  
 • Fatıma  

Mariye’den :  

1- İbrahim (1 yaşında öldü.)  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir