Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Evliliği

            İslâm Peygamberi,şehvet düşkünü bir  insan değildir.Öğle olsaydı, yirmi beş  yaşına kadar bekar kalmaz  ; elli  yaşına  kadar  da kendisinden on beş yaş büyük olan,dul Hz. Hatice ile evlenmez, onunla  yalnız   yaşamazdı.  Cazip  teklifleri   kabul  ederdi.

            Şehvetine   düşkün   olsaydı , Cenab-ı  Allah   ona “Habibim “ der miydi? Onu  peygamber  olarak gönderir miydi ?

            Birden fazla evliliği o, icat etmemiştir.O,sınırsız  evliliği  sınırlandırmıştır.Önce dörtle sınırlandırmış, sonra da ağır şartlar koyarak tek evliliğin ideal evlilik  olduğu  vurgulanmış ve “Bir tane ile yetinin.” buyrulmuştur. (Nisa :3)

            Hz. Peygamber, kendisi  ile   evlenmek   için  can atan , ihtiyar belki  bir daha  görmeyeceği  kadınla   nikaha   razı  olmuştur. İhtiyar  kadın,   nikah sevincinden   oracıkta   ruhunu    teslim  etmiştir.

            Bir kadının istediği kadar  erkekle  evlendiği, evliliğin kendi kızı veya kız kardeşi ile sürdürüldüğü o zaman da Allah Rasûlüne kimse söz söyleyeme -miştir.

                    Bugünde       kiminle           yaşadığı      belli     olmayan           metres          hayatı yaşayanların,peygambere dil uzattığı görülmektedir.

            Şunu da  ifade edeyim ki ,Hz.Aişe  ile evlen- diğinde, Hz. Ebubekir’in teklifi ile ve 17yaşında iken  evlenmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir