Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Aile Hayatı Nasıldı?

            Hz.     Peygamber   ,25     yaşında        iken    40      yaşındaki      dul           Hatice          ile evlendi.Peygamberlik gelmemesine rağmen örnek bir aile hayatı sergilemiştir.

            Sövmek,dövmek,zulüm etmek, ihmal etmek,  Allah Rasûlünün ahlâkından değildir.

            Hz.Enes :”On yıl hizmet ettim, beni bir defa azarlamadı.”demiştir.

            Hasan’la Hüseyin’le bir arkadaş gibiydi.

            Aile reisi olarak ,aile fertleriyle istişare ederdi.

            Çocuklarına güzel isimler vermiş ve kızlarının rızasını almadan evermemiştir.

            Ayrıca çocuklarında ana babaları üzerinde hakları olduğundan bahsetmiştir.

            Şöyle mesajlar vermiştir:

                     “Sizin          en      hayırlınız,hanımlara          ve      aile           fertlerine       en      iyi davrananınızdır.”(R.Salihin : 277)  

“Harcamaların en hayırlısı aile fertlerine yapılan harcamadır.” ( Age:288 )  

                     Hanımları    dövenleri      kınamış        ve      “Allah’ın           hanım           kullarını dövmeyiniz.”buyurmuştur.(Age:278)  

            Hz Peygamber (as) ,ev işlerinde asla güçlük çıkarmamış ve daima yardımcı olmuştur.

            O, soğuk bir aile hayatı yaşamamıştır. Gülmüş, güldürmüş,latife yapmış,şakalaşmıştır.

            Hayatı boyunca en güzel aile reisi ,en iyi eş,en merhametli baba ,en şefkatli dede örneğini vermiştir.

            Allah Rasûlü insanlığın iftihar tablosudur. Dünya gündeminden hiç eksik olmamıştır.

            Kur’an’da “Kadınlarınızla iyi geçinin.”(Nisa :19) buyrulur.

            Hz.Peygamber:”Hiçbir mü’min erkek, hiçbir inanmış buğz etmesin. Şayet onda beğenmediği bir huy varsa ,beğeneceği başka bir huyu da vardır.”(R.Salihin: S.17 / 275)  

            “Sizin en seçkininiz, en iyiniz,hanımlara iyi davrananınızdır.”(R.Salihin:s.218 /

278)  

            İslâm’da aile kutsaldır.İslâm’ın aile anlayışını başka bir toplumda göremezsiniz.İslâm Peygamberinin hanım bacılarını ne şekilde koruduğunu başka bir kişi de ve toplumda benzerini gösteremezsiniz.

            Allah Rasûlü, Müslümanlara bu konuda da örnek olmuştur.O’nun ahlâkı ,tatlı söz ,güler yüz,iyi muamele ,hoşgörü ve aftır.

            Allah Rasûlü hiçbir zaman yapılan bir hatadan dolayı çocuklarını ve hanımlarını azarlamamıştır.Asla onlara el kaldırmamıştır.

            Hz.Peygamber, Hz.Fatıma’dan Hasan, Hüseyin, adlarında iki torunu oldu.

            Hz.Hatice’den: Kasım, Tahir, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatıma.

            Mariye’den :İbrahim olmak üzere yedi çocuğu oldu.Bunlara en güzel baba ve en güzel dede örneği verdi.

            Bir hadislerinde :”Kimin çocuğu varsa, onunla şakalaşsın, onunla çocuklaşsın.” buyrulmuştur.

            Peygamber (as), çocuklar arasında adil davranır ve “Çocuklarınız arasında adaleti gözetin.” derdi.

Biri Hz. Peygamberin çocuklarına olan davranışları karşısında şaşırmış: “Benim on çocuğum var.Onlardan birini öpmedim.”demişti. Peygamberimiz (as) ona:  

            “Allah senin kalbinden merhameti söküp atmışsa ben ne yapayım.” buyurmuştur. Ardından da ilave etmiştir:”Merhamet etmeyene ,merhamet edilmez.”

            Bir hadislerinde de,”Küçüklerine şefkat, büyüklerine merhamet göstermeyen bizden değildir.” buyurmuştur.  

            Arap toplumunda kız çocukları ve kadınlar, Peygamber(as)’ın sevgisi ,şefkati ve merhameti ile insan olduklarını hatırlamışlardır.

            Peygamberimiz hep hayatı boyunca zayıftan yana olmuştur.Zayıfların hakkını korumuştur.

            Her Müslüman aile reisi , babalık,dedelik ve kocalık konusunda Hz. Peygamberi örnek almak zorundadır.

            Allah Rasûlü, israflı ve lüks bir aile hayatı yaşamamıştır.

            Evde zorunlu eşyaların dışında eşya bulunmazdı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir