Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i Görebilir miyiz?

            Çoklarınız  küçükken   peygamberleri,  peygamberimizi  rüyalarınızda   gördüğünüzü  hatırlarsınız. Halâ  bazılarımız  güzel  rüyalar  görmektedir.

            Büyüklerimizin   gördüğü   nice nice  rüyaları da  anlatmaya dinlemeye  devam ediyoruz. Meselâ  Atıf  Hoca,  altı   sayfalık   savunma  hazırlar,  gece rüyasında “Biz seni özledik, sen  hala dünyada kal- mak  için mi  çabalıyorsun ! “ der Allah Rasûlü.  Atıf  Hoca, savunma bile yapmaz.Bir Allah dostu  rahatsız olur. Rüyada bir  dostundan  üzüm ister. Mevsimi  değildir. Güçlükle  bulduğu üzümle gider

:

  • “Üzüm  istediğimi  nereden  bildin ?”  der, üç tane alır. Biraz sonra   güzel  bir  koku  duyulur. ”  Niçin  geldin ?  Ya  Rasûlallah , niye   zahmet   ettin.  Ben geliyordum.” der, Kelime-i Şehadet getirerek  ruhunu teslim eder.

            Daha    çok,  güzel   insanlar   böyle   rüyalar görür.  

            Peygamberimiz :”Bir  kimse beni rüyada görse  gerçekten beni görmüş olur.Zira  şeytan  benim  kılığıma giremez.”(Ramuz :421/1)  

  • “Beni rüyada gören cehenneme girmez.” buyurur. ( Ramuz: 421/3)  

            Peygamberimizi   görmeyi   her    Müslüman  candan   arzular   ama  ,  çok   az   kimse  görebilir.  O’na  layık ümmet olmadan, görülmez.

            Peygamberimizi görmek  için, O’nu  çok sevmek lazım,sünnetine son derece bağlı olmak lazım  haramlardan,  günahlardan  kaçınmak  lazım, çokça salavat   getirmek   lazım.  Abdestli  yatmak  lazım. Ve bazı kitaplarda  geçen  dualar  var, onu okumak lazım.(Ahmet Şahin- Dualarımız:127)

          Her  isteyen de göremez.İsteğine rağmen bir mü’min   rüyada  göremeyecek olursa, gayreti boşa  gitmez.Peygamberimiz onu sevecek,ahirette yakınlık gösterip:  

”Sen,  Beni  görmek     istedin,   göremedin.  Sana şefaatim vacip oldu.”deyip, şefaat edecektir.”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir