Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e Uymadan Kurtulamayız

Yüce kitabımız Kur’an’da şöyle haber verilmiştir :

  • “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, onu içinden ırmaklar akan cennete koyarız.Onlar orada temelli kalıcıdırlar. Allah’a Peygambere başkaldıranları da içinde temelli kalacakları cehenneme sokarız.” (Nîsa :13-14)
  • “Deki ; Allah’ı seviyorsanız, bana uyun.” (Ali İmran : 31)
  • “Allah ve Peygamber bir şeye hükmettiği zaman inananlara, başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah’a ve Peygambere baş kaldıran, şüphesiz açıkça

sapmıştır.”(Ahzab :36)

Hz. Peygamberde şöyle der :” Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.Emrime itaat eden, bana itaat etmiş olur. Emrime itaat etmeyen bana isyan etmiş olur.”(Ramuz :405/5, K.Sitte :16/457)

Necip Fazıl :

     “Müjdecim, kurtarıcım, efendim, Peygamberim,  

      Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim.” demiştir.

            Birde : “Beri gel serseri yol,  

                      O’nun ümmetinden ol.”  diye   haykır-mıştır.

            Peygambere uymak, sünnetini yerine getirmek, insanı cennete götüren amellerin başında gelir.Sünneti bırakarak, sadece Kur’an’a uymak bizi kurtarmaz. İslâm, kitaba, sünnete, sarılmaktır. İslâm bizden bunu bekliyor.  

            Peygamber (as) :”Sünnetime yapışan kimse, cennete gider.”buyurmuş. (Siret Ans. 6/79)

            Sünnete sarılmalıyız.Çünkü İslâmî hayatın pratiği sünnetle yaşanır.Sünnetsiz ümmet olunmaz. Sünnetten yüz çeviren Peygamberden yüz çevirmiş olur.  

            Hz. Peygamberin müjdesine bakın:

            “Ümmetimin ahlâkı bozulduğu bir zaman da benim sünnetimle amel eden, sünnetimden ayrılmayan kimseye yüz şehit sevabı vardır.” (Ahmed Hamdi Akseki ,İslâm :32)

            Peygamberin, kendisini seven ve rüyasında gören kimselere de müjdesi var :  

  • “Kim beni rüyada görürse, uyanıkken görmüş gibidir. Zira şeytan benim suretime giremez.” (Ramuz :421/1)
  • “Beni rüyada gören cehenneme girmez.” (Ramuz :421/3) buyuran Peygamberimizi çok sevelim, yolundan gidelim, her isteğini özenle yerine getirelim. Biz O’na ne kadar önem verirsek, O’da bize o kadar yakın olacaktır.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir