Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İtaat

            Peygambere   iman  kadar, peygambere uy-mak,itaat etmek de şart.Ona itaati Allah emrediyor.  Kur’an’da :  

1- “Kim  Rasüle  itaat  ederse , Allah’a  itaat   etmiş olur.” (Nisa :80)

2-“Doğru yol belli olduktan sonra kim   peygambere karşı çıkar  ve  mü’minlerin   yolundan  başka  yola giderse,onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız ,o ne kötü bir yerdir. (Nisa: 115)

  • “Allah  ve Rasûlü  bir  işe hüküm  verdiği zaman, inanmış erkek ve  kadına   o,  işi  kendi   isteklerine göre   seçme    hakkı   yoktur.  Her   kim   Allah   ve Rasûlüne karşı   gelirse,  apaçık  bir  sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzâb :36)
  • “O ümmi peygamber,onlara iyiliği emreder, onları kötülükten  men

eder.Onlara   temiz   şeyleri  helal, pis  şeyleri haram kılar.” (A’raf :157)  

            Peygambere  uymayan  pişman olacak, elle- rini ısıracak. (Furkan:27)  

            Hz. Peygamber :”Bir zaman gelecek ki ,  insanlar ,  günaha   girmeden  geçinemeyecekler. Bu  zaman   gelince kaçın. ”  Ashab :  

         – Nereye ?  

         –Allah’a , kitabına ve benim sünnetime. (Ramuz:504/6)

  • “Sünnetime yapışan,cennete girer.”

(Siret Ans:6/79)

  • ”Ortalık  bozulunca sünnetimle amel  eden, ayrılmayana  yüz  şehit  sevabı  vardır.” (A.Hamdi Akseki İslâm:32) buyurarak  kendisine itaatin  gereğini ifade etmiştir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir