Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İhtiyaç

              İnsan,  Cenab-ı   Allah’ı,   aklı  ile   eserden   müessire giderek bulmak ve iman etmek  zorundadır.

            Allah’a  kulluk görevini nasıl ,ne şekilde niçin yerine getireceğini bilemez.Bunu  peygambere gelen   vahiy  ve  peygamberin kılavuzluğu ile öğrenir.

            Peygambersiz iyi, kötü ayırt edilemez.

            İnsanların  sorumlu  tutulup  mükafatlandırı -lıp, cezalandırılabilmesi  için  peygamberin gelmesi lazımdır.Yoksa kul “ ben ne bileyim ? “der. Mazeret  beyan eder, sorumlu olmaz.

            Kur’an’da :“Müjdeleyici  ve sakındırıcı olarak  peygamberler   gönderdik   ki , insanların peygam berlerden    sonra    Allah’a    karşı   bir   bahaneleri olmasın ! “(Nisâ : 165)  

            İnsan  dünyayı  ve  bazı şeyleri  aklı ile kav- rayabilir. Ama  göremediği   şeyleri ; ahiret   alemini  bilemez ,kavrayamaz. Çünkü bu bilgiler akıl yoluyla değil, vahiy yoluyla öğrenilir. Onun  için her milletin peygamberi vardır. Kur-an’da :  

     “Her  ümmetin bir peygamber vardır. Peygam -berleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.” (Yunus :47) buyrulmuştur. Peygamberimizin  peygamberliği   kıyamete kadar geçerlidir.Çünkü o, ahir zaman peygamberidir.

            Peygamber, Allah’ın  kitabını açıklar. İnsanlara doğru ve yanlışı öğretir, mutlu olmanın yollarını gösterir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir