Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e Bazıları Neden İnanmadılar?

            Herkes tarafından takdir edilmesine , övülmesine ve iltifat edilmesine rağmen bazıları, Allah’ın son elçisine inanıp kurtuluşa erememişler-di, acaba neden ?Halbuki bir kurtarıcı bekleniyor-du. Güvenilir bir insanda görevlendirilmişti.

            Kısaca bunun cevabı şu :  

            Her kabile kendinden birini bekliyordu. Varlık sahibi biri olsun isteniyordu.

            Eski alışkanlıklarından, menfaatlerinden kopamadılar.

            Puta tapmak, içki içmek, kumar oynamak, eğlenmek,zevki sefa sürmekten ayrılamadılar.

Bir çokları “ne derler ?” endişesi taşıyordu. Bazıları da toplum içindeki itibarını kaybetmekten korkuyordu.

            Zulmü,faizi,tefeciliği,sömürücülüğü yasaklayan, adaleti ve eşitliği emreden peygambere inanırlarsa, menfaatleri bitecekti de, ondan inanmadılar.

            Hz Ömer ne diyordu:” Eşeğim Müslüman olsa , ben olmam.” diyordu.Eşeği olmadı, ama O, Müslüman oldu.Niye, gerçeği öğrendi.

            Ebu Cehil, şehadet getiren taşları yere çarpıp ,yine inanmıyordu.Neden ? İnadından. Ona hidayet nasip olmamıştı da ondan.

                     Güvenmedikleri      ,beğenmedikleri      için     değil, işlerine           gelmediği      için inanmıyorlardı.Menfaat kesileceği için inanmıyorlardı.

            En önemlisi, inanmak,nasip işidir,hidayet işidir.Allah, hidayet ettiyse bir insan inanır ve inancını yaşar.Değilse küfür bataklığında boğulur gider.

            “Ah bir inanabilsem” der de, inanamaz.

Hz.Muhammed (as)’a En Çok Düşmanlık Yapanlar:

            Peygamberimize en çok düşmanlık yapanlar şunlardır:  

  1. Eb’û Leheb: Peygamberimizin öz amcası  

olmasına rağmen İslâm’ın en büyük düşmanı idi. Daha ilk günden itibaren Peygamberimize karşı çıkmıştı.Karısı da Peygamberimizin geçeceği yollara her fırsatta diken koyardı.Tebbet sûresi bu ikisi hakkında inmiştir.Ebû Leheb,Bedir savaşında Müslümanların zafer kazandığını öğrenince kahrından ölmüştür.

  • Ebü Cehil : Peygamberimize en  çok  eziyet 

edenlerin başında gelir.Müslümanlara çok eziyet etmiş, Ammar b.Yâsir’in annesini inancından dolayı şehid etmiştir.O da Bedir savaşında öldürülerek cezasını bulmuştur.

  • As.b.Vâil : Peygamberimize düşmanlık ta  ileri giden bu adam .Peygamberimizin oğlu Kasım öldüğü zaman “Muhammed’in soyu kesildi.” diyerek alay etmiş, evlat acısıyla yüreği yanan Peygamberimizi çok üzmüştü.

            Kevser Sûresi’ndeki ,”Asıl soyu kesilen ,ismi unutulan ,sana kin ve düşmanlık eden kimsedir.” Ayeti bunun hakkında nâzil olmuştur.As.b.Vâil, Mekke civarında bir dağ geçidinden geçerken bindiği hayvan onu yere düşürerek bacağını ısırmış ve bu yaradan ölmüştür.

  • Velid b. Muğire, 
  • Ümeyye ibni Halef,  
  • Utbe b.Rebia, da Peygamberimize  düşmanlık yapanların başında gelenlerdendir.

            Hicrette Süreka’nın atı nasıl kumlara gömüldüyse ,O’nu öldürmek için yola çıkan Ömer nasıl teslim olduysa ,Bundan sonra da O’na karşı çıkanlar,ya kahrolacaklar yada iman edip selâmete ereceklerdir.

Şimdi O’na saygısızlık eden bazıları da ne diyor ?  

            Peygamber de bir insandı.

            O’nun görevi bitmiştir.O bir postacı idi.

            O, artık ölmüştür.O’na mı uyacağız?  

            Peygamberlerin hepsi de aynıdır.Biraz da İsa peygambere uysak ne olur ?  

            Hadisler güvenilir değildir.

            Allah’la kul arasına Peygamberde olsa giremez.

            Peygambere uymak şirktir.

            Peygamberin sakalını öpmek şirktir.

            Allah’la Peygamber sevgisi bir arada olmaz.

            Namaz,Allah’ın emrettiği kadardır.

            Peygamberin emir koyma yetkisi yoktur.

            Biz Kur’an’da ne varsa ona uyarız. Bize Kur’an yeter.Gibi asılsız,insanı küfre götüren sözler sarf ediyorlar.

            Hz.Peygamber (as),bugünlere işaretle şöyle buyurur:  

            “Bir zaman gelecek bir grup benim sünnetimden başka yollara tabi olacaklar, ümmetimi benim yolumdan başka yola götüreceklerdir.”(Müslim:1847)  

            “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse,o benim yolumu terk etmiştir, benden değildir.” (Buhari,Nikâh : 1)

            Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

“Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.” (Yusuf:103)  

            “Allah ve Rasûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzab:57)  

            Burada iki örnek vermek istiyorum:

            Kisra ,Peygamber(as)’ın mektubunu yırttı. Bunu duyan Peygamber(as) :”Parça parça ol” dedi. O anda oğlu tarafından öldürülüyordu…

            İkinci örnekte de, Ebû Leheb’in oğlu Utbe, Peygamberimizin kızı ile evlenmişti.

            Ebû Leheb,baskı yaptı. Utbe, Ümmügülsüm’ü boşadı.Utbe Peygamberin yakasına yapıştı.”Senin dinini inkar ediyorum, kızını boşadım.” dedi. Peygamber (as)

:  

            “Ya Rabbi ! Bunun üzerine bir canavar sal.” dedi.

            Utbe’yi Şam’da Zerka konağında bir aslan parçaladı.İşte peygambere karşı çıkanların akıbetini gösteren iki olay…

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir