Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Lanet Peygamberi Değil Rahmet Peygamberidir

Cenab-ı        Allah   daha   O’nu   gönderirken rahmet Peygamberi olarak göndermişti.Şöyle diyordu :  

 • “Habibim, biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya :107)

Bunu Hz.Peygamberde , kendisine düşmanlık edenlere, ezâ, cefâ edenlere beddua et, denilince : “Ben lânetçi olarak değil, rahmet olarak gönderildim” cevabını vererek doğruluyordu. (Müslim Birr :87)

 • O, düşmanına bile merhametliydi. Kimseye beddua etmemiştir.Vatanından kovanları bile, Mekke’nin fethinden sonra galip komutan olarak affetmiştir.
 • Kendisine sürekli düşmanlık yapanlara : “Ya Rabbi ! Onlar bilmiyorlar, affet”  diye dua etmiştir.
 • O, çok sevdiği Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşi’yi ve ciğerlerini çıkarıp yiyen Hind’i bile affetmişti.
 • Kendisine zehir sunan Hayberli Yahudi kadını affetmiştir.
 • Allah Rasûlü barışçıdır, hiçbir zaman saldırgan olmamıştır.  
 • “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” demiş, kim olursa olsun kimseyi azarlamamış, öç almamış ve kin gütmemiştir.  

Hiçbir konuda zorlamamış, zorlaştırmamış, kolay olanı seçmiştir.Verdiği mesajda şudur :  

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”

Cenab-ı Allah O’na :”Sen elbette ki Yüce Ahlâk sahibisin” buyurmuştu. (Kalem

:4)  

Hz. Aişe (ra) O’nun için şöyle demiştir :

 • “O, kimseyi azarlamazdı.Kendisine kötülük edenlere kötü davranmazdı.Kendisine yapılan kötülüğün öcünü almazdı.Yalnız bir kimse Allah’ın emrine isyan ederse, o kimseye hak ettiği cezayı verirdi.” (Müslim)  

Aslında Allah Rasûlü düşmanları içinde rahmet olmuştur.

 • Hz. Hamza’yı şehid eden Vahşi’yi, Hind’i affetmiş, üzüntüsünden :”Fazla gözüme gözükmeyin” demiştir.
 • Ebu Cehil’in oğlu İkrime’yi affetmiş, o da : ”Bugüne kadar İslâm’ın aleyhine kullanılan bu kılıç, bundan sonra iki kat daha fazla kâfirlerin aleyhinde kullanılacaktır” demiştir.
 • Kendisini öldürmek için yola düşen Süreka’yı affetmiştir.
 • Gazadan dönüşte herkesin uyuduğu bir sırada ağacın dalına asılı kılıcı alıp :”Seni benim elimden kim kurtarır ?” diyene “Allah” demiş ve bağışlamıştır.
 • Hayber’in fethinden sonra “Zeynep” isimli kadın, kızartılmış koyunla Allah

Rasûlünü zehirlemek istemişti.Lokmayı acele yutan Berâ ölmüştü. Allah Rasûlü bu kadını affetmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir