Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) İçin Kimler Ne Dediler?

            Bugüne kadar yerdekilerde göktekilerde O’nu övmüştür.

            Sadece Müslümanlar değil ,Müslüman olmayan bile O’na hayran olmuş, O’nu takdir etmekten kendilerini alamamışlardır.  

            Bismark:”İnsanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir kere görmüş, bir daha göremeyecektir.”              Lamartine :”İnsan büyüklüğü hangi ölçü ile ölçülürse ölçülsün ,Hz. Muhammed’den daha büyük bir insan bulunamaz.”  

            Yavuz Sultan Selim :”Ey zafı ile yücelik bayrağını yücelten Muhammed, gönlünü ve sevgisini sana veren kimse, ne kahramandır. Düşüncesi daima Muhammed olan, ne derin bir huzur içindedir.”

Mustafa Kemal:

”O,  Allah’ın  birinci   ve  en  büyük  kuludur. O’nun izinde bugün milyonlarca insan  yürüyor. Be- nim,senin adın silinir ;fakat sonsuza kadar O, ölüm- süzdür.”(Ahmet Gürtaş Atatürk ve Din Eğitimi :26)  

“Ey Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri,Cenab-ı Hak tarafından insanlara Hak dini tebliğe memur ve Rasûl olmuştur.”(Age:30)

Mustafa Kemal :”Türk milleti daha dindar olmalıdır.” der.(Age:163) Ona göre “Laik hükümet tâbirinden ,dinsizlik manasını çıkarmaya yeltene fesatçılara fırsat vermemek lâzımdır.” (Age:127)  

Goethe :”Hiç kimse Hz Muhammed’den daha ileri adım atamaz.”

Bismark:”Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed !”  

Prof. Stubart:”Hz Muhammed’in şahsiyetine benzeyen bir tek insan mevcut

değildir.”  

M.H.Hart :”Muhammed ,tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek şahsiyettir. O, insanlık tarihinin en büyük şahsiyetidir.” demiştir.

Peygamber (as) hayatında ve vefatından sonra bütün dünyanın takdirini kazanmış bir şahsiyettir.O’nun hakkında düşmanı da olsa kötü söz söyleyen ,O’nu kötüleyen bir insan çıkmamış-tır.

Bugüne kadar hep O’ndan övgü ile bahsedilmiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir