PEYGAMBERİ SEVMENİN VE ONA UYMANIN FAZİLETİ

Peygamber (a.s) bize uyarıcı, kurtarıcı ve rahmet olarak gönderilmiştir.

Allah’ın bildirdiğine göre O, ümmetine çok düşkündür: “And olsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tövbe:128) Peygamber (a.s) şöyle bir müjde veriyor:

-“ Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim diyen kimse, cenneti hak etmiştir.” (Nese-i cihad:18) 

Peygamberimizin kendisini ve ailesini sevenlere müjdeleri vardır. Peygamber sevgisi peygamberimizle sınırlı değildir. Onun aile, soyundan gelenler ve Ashabını da içine alır.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur: “nimetleri ile sizi beslediği için Allah’ı sevin. Beni de Allah için sevin. Ehl-i Beytimi de benim için sevin” (Buhari, Fezail:4492)

Peygamberimizi ve yakınlarını seven, O’nun sevdiği kimseleri seven, sevdikleri ile beraber olacaklardır.

Bir bedevi peygamber(a.s)’a:

-“Kıyamet ne zaman kopacak? “ diye sorar. Peygamber:

-“Kıyamet için ne hazırladın?” buyurur. O da:

-“Pek bir şeyim yok ama Allah’ı ve Resulünü pek çok severim.” der. Bunun üzerine peygamber (a.s):

-“Kişi sevdiği ile beraberdir” diye cevap verir.(Buhari, Edep:96)+(R.Salihın:368) Peygamberin şefaatine kavuşup, kurtulmak isteyenler için bu ne güzel müjdedir. Kıyamet günü şefaat etmeye tek yetkili peygamber (a.s)’dır. Diğer peygamberlerin bile kendini kurtarmaya çalıştığı “nefsi nefsi” dediği bir sırada O, “ümmeti, Ümmeti” diyecek ümmetini dileyecektir. Böylece şefaatini umanlara, şefaatini isteyerek kendisini sevenlere şefaat edecektir. 

Cenab-ı Allah, Peygamber (a.s)’a salâvat getirmeyi ve selam göndermeyi emrediyor. “Allah ve melekleri peygambere çok salâvat getirirler. Ey Müslümanlar! Siz de O’na salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab:56)  

Buna göre Müslüman: “ Allahümme Salli ala Muhammed” “Sallallahü aleyhi vesellem” veya “ Allahümmesalli ala seyyidina Muhammed’in ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim” diyerek salâvat getirecektir.

“Essalatü vesselamü aleyke ya Rasulüllah” diyerek de selam gönderecektir.

Bu konuda peygamberimiz: “üzerime salâvat getirin, selam gönderin, o bana ulaşır.” (Ebu Davud Salat:201) Diğer hadislerde de: 

-“Şefaatime hak kazananlar benim üzerime en çok salâvat getirenlerdir.” (R.Salihın:1427) -“Kıyamet günüde Müslümanların bana en yakın olanları, benim üzerime en çok salâvat getirenleridir.”(Tirmizi, vitir:21)

-“ Kim salâvat getirirse, Allah ona on misli mağfiret ile karşılık verir.” (Müslim, Salat:70) buyurur.

Peygamberimizin adını anan ya da duyan, sevap kazanmak ve peygamber (a.s)’ın şefaatine kavuşmak isteyen salâvat getirmeli, O’na selam göndermelidir.

Bir de kulak çınlamasında peygamberimiz: “Kulağı çınlayan beni hatırlasın ve bana salâvat getirsin: “Allah’ım beni hayırla ananı sen de an” diye dua etsin” buyurmuştur.(Ramuz el-

Ehadis:53/13) 

Hadis yazan, hadis okuyup ezberleyen ve başkalarına hadis nakledenlere şehit sevabı ve cennet vaat etmiştir. Şöyle buyurur:

-“Kim ölümünden sonra geriye kırk hadis bırakırsa, o kimse cennette benim yanımdadır.” (Ramuz el-Ehadis:411/8)

-“ Kim kırk hadis ezberlerse âlimlerle beraber diriltilir.”(Age:419/1)

-“Kim kırk hadis yazarsa, Allah ona rahmet eder. Hem de şehitlik sevabı verir.”(Age:440/12) -“ Bir sünnetin yerine getirilmesi veya sapıklığın yok edilmesi için ümmetime bir hadis ulaştıran kimsenin makamı cennettir.”(Age:398/13) 

Peygamber (a.s)’a uyan kurtulur. Çünkü peygambere uymayı Allah emrediyor. Kur’an’da:

-“O gün zalim kimse ellerini ısırıp “Keşke peygambere uysaydım…” diyecek.”(Furkan:27)

-“Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının” (Haşr:7)

-“ Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun.”(Enfal:24)

-“ Ey iman edenler! Allah’a ve resulüme itaat edin, işlerinizi boşa

çıkarmayın.”(Muhammed:33)

-“ Resulüm! De ki: eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Al-i İmran:31)

-“ Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıdıklar, şehitler ve Salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.”(Nisa:69)buyuruyor. Bu güzel müjdeleri veriyor.

-“Kıyamet gününde kim kime uyduysa onunla beraber olacak ve onunla beraber hesaba çekilecektir.” (Hud: 98)

Peygamber efendimiz de: “Size bir şey yapmanızı emrettiğimde, ona mümkün olduğunca uyun… Bir şeyden sakındırdığım da ondan mümkün olduğunca kaçının.” demiştir.(Siret Ans:2/528)

O, şu konularda söz alarak insanları ümmetliye kabul etmiştir.

-“Allah’a şirk koşma!

-“Hırsızlık etme!

-“Zina etme!

-“ Çocukları öldürme!

-“ İftira etme!

-“Bana itaat et!

Kim böyle yaparsa mükâfatı Allah’a aittir. (Ramuz el-Ehadis:6/3) Ayrıca verdikleri sözü yerine getirmeleri konusunda  “elimden geldiği kadar” sözünü söyletirdi.(Age:528/3) 

Allah Resulü ne söylediyse boş ve manasız söz söylememiştir. Ne emrettiyse ve neyi yasakladıysa insan yararına emretmiş ve yasaklamıştır. Sözlerinde, işlerinde bir uygunsuzluk yoktur. Kıyamete kadar Allah resulünün sözleri cazibesini kaybetmeyecektir. O’nun sünnetinin benimsenip hayata geçirilmesinde huzur vardır, mutluluk vardır ve kurtuluş vardır. Peygambere uyanlar nasıl kurtulduysa nasıl asr-ı saadet yaşadıysa, bundan sonra da O’na uyanlar mutlu olacaklar ve peygamberin şefaatine nail olacaklardır. Son rehber son kılavuz Muhammed (a.s)’dır.

Bir hadiste: “ sünnetimi beğenmeyen benden değildir.”(Buhari, Nikâh:1)

-“Kim sünnetimden yüz çevirirse o benim yolumu terk etmiştir, o benden değildir.”(Age)  Sünnetini ihya konusunda şunları söylemiştir:

-“ Kim Allah’ın kitabına uyarsa, dünyada asla şaşırmaz. Ahrette de bedbaht olmaz .” sonra şu ayeti okudu: “benim yoluma uyan ne sapar ne de bedbaht olur.” (Taha:12) (Büyük Hadis Külliyatı:1/44)

-“ Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse benimle beraber olur.” (Age:1/45)

-“Öyle bir zaman gelecek ki o zaman da şu üç şeyden daha değer şey olmayacaktır:

1- Helal para,

2-Samimi arkadaş,

3-Kendisiyle amel edilecek bir sünnet.”(Age:1/45)

-“Ortaklığın ahlakı bozulduğunda benim sünnetimle amel eden sünnetimden ayrılmayan kimse şehit sevabı alır.”(A. Hamdi Akseki, İslam:32)

-“Kim sünnetimi canlı tutarsa beni seviyor demektir. Beni sevende cennette benimle beraberdir.”(Tirmizi, İlim:16)

-“ Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecektir. İşte o zaman sünnetime uyun, ona tutunun, hem de azı dişinizle ısırır gibi tutunun.”(Ramuz el-Ehadis:157/5)

-“Sünnet hududunda yapılan az amel, Bid’at dairesinde yapılan çok amelden hayırlıdır.”(Age:319/13)

-Peygambersiz İslam olmaz. “Kur’an’da olmayan dinde yoktur”, bize Kur’an yeter” diyenleri Kur’an yalanlamaktadır. Allah’ın izni ile Peygamber (a.s)’ın şefaat etmediği kimse cennete giremeyecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir