Peygambere Uymak Şirk Midir?

 Peygamber (as) bir davetçidir. Peygamberlik görevi sürerken tepliğinin özü “Allah’a iman et, kurtul” olmuştur.

      Peygamber (as)a uymak, Allah’ın emridir. Kur’an’da:

  • “Allah’a itaat edin, Rasûlüme itaat edin.” (Miada:92)
  • “Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının.” (Haşr:7)
  • “Allah’a ve peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed:33 ( buyrulmuş, peygambere itaat etmemiz emredilmiştir.

 Peygambere itaat etmekle onu Allah’la aramıza sokmuş olmayız. Bize mektup getiren bir postacı mektubu gönderenle aramıza girmiş mi olur?

      Peygamberi sevmek, sakal-ı şerifi öpmek, saygıdan dolayıdır. Tapınma değildir.

      Peygamberimize salavet getirmek, Allah’ın bize emridir. (Ahzah:56)

Peygamber (as)a Allah şefaat etme yetkisi vermiştir. (Taha:109) Şefaatini istemekle hiçbir sakınca yoktur.

 Peygamber (as)a ezandan sonra dua etmek ve duasını almakla da şirke düşülmez.  Hacer-ul – Esvede peygamber öptü diye öpülür. Yoksa ondan fayda bekleme ve zararı giderme düşüncesi taşıyamaz. Hz.Ömer (ra) Hacer’ul – Evsed’i öpmüş ve: “Ey taş bilirim ki sen ne fayda verirsin ne de zarar verirsin. Seni peygamber öptü diye öpüyorum.” Demiştir. Ayrıca Peygamberin dibinde eğleştiği ağaca aşırı ilgi gösterildiği için onu kökletmiştir.

      Yalnız şu ifadelerden kaçınılmalıdır:

  • “İmdat ey Muhammed!”
  • “Ey Muhammed bizi kurtar!”… gibi

 Bir de peygamber Allah’ın nurundan yaratılmıştır diyerek O’nu Allah’ın bir parçası olarak görmek ve göstermek de yanlıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir