PEYGAMBERE İMANLA İLGİLİ ŞİRK

Peygamberimiz, hayatı boyunca şirkle mücadele etmiş, insanları Allah’ın varlığına, birliğine çağırmıştır.

‘Peygambere uymak şirk’ diyenler oluyor. ‘Hem Allah’a hem de peygambere uyulmaz, Allah’la beraber peygamber sevilmez’ diyorlar.

Peygamberi sevmek ona uymak Allah’ın emridir.

-‘Allah’a itaat edin, Rasulü’ne itaat edin.’ (Maide:92)

-‘Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.’ (Muhammed:33)

Sakal-ı Şerif’i öpmek şirk değildir. Bu saygıdandır. Eğer ondan bir şey istenirse, o zaman şirk olur. Haceril-esved’i peygamber (as) öpmüştür. Onun için öperiz.

Peygamber (as)’a salâvat getirmek, şirk değildir. Bu Allah’ın emridir. ‘Allah ve melekleri peygambere salâvat getirirler. Ey iman edenler, siz de ona salâvat getirin’buyrulmuştur. (Ahzab:56)

Peygamber’den şefaat istemek şirk değildir. Şefaat etme iznini O’na Allah vermiştir. Ümmetine şefaat edecektir. (Taha: 109) Ezan duası yapmak şirk değildir. Peygamberimiz:

-‘Kim ezan duası yaparsa, ona kıyamet günü şefaatim hak olur.’buyurmuştur.(Buhari ezan: 8)

Peygamber efendimiz Allah’ın izin verdiği kimselere şefaat edecektir.

‘İmdat Ya Muhammed!’ denmemelidir. ‘Kıyamet günü bizi kurtar.’ denmez. Ancak şöyle denebilir. ‘Allah’ım bizi peygamberimizin şefaatinden ayırma. 

Şefaatine nail olanlardan eyle!’ çünkü kurtarıcı yalnız Allah’tır.

Peygamber (as) Allah’ın nurundan yaratılmıştır’ denilerek Allah’ın bir parçasıymış gibi göstermek yanlıştır.

Kur’an’da Allah’la peygamberin arasının açılmaması konusunda bir ayet vardır.

-‘Allah ile peygamberi birbirinden ayırmak isteyip ‘Bir kısmına inanır, bir kısmına inanmayız’ diyenler iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenlerdir. (Nisa:150)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir