Peygamber(as) şefaat edecek midir?

Kur’an’da Bakara 255+Enbiya:28+Zuha:109+Tevbe:128. Ayetlerde peygamber (as) şefaat umana, inanıp hak edene ve şefaate layık olana kıyamet gününde şefaat edeceği bildirilmiştir.  Peygamber(as) şöyle der:’’Rabbim beni ümmetimin yarısının cennete girmesi veya şefaat arasında serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim.’’ (Ramuz el-Ehadis:123/2)

Kıyamet gününde peygamberler dahil, herkesin kendi başının çaresini aradığı bir zamanda peygamber (as) ümmetini dileyecek ve şefaate layık olanlara şefaat edecektir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir