PEYGAMBER ŞEFAATİ

Allah Resulü Hz.Ömer’e şöyle demiştir: 

-“ Benim ölümümde, vefatımda sizin için hayırlı olur. Hayatta iken vahiy gelir, bensize dininizi öğretirim, helal-haramı açıklarım. Bu sizin için hayırlıdır. Ben ölünce Perşembe günleri amelleriniz bana bildirilir. İyi amelleriniz için Allah’a hamd ederim sizin için hayırlıdır”

Peygamberimizin şefaati haktır, inkar edilemez, inkar eden küfre girer. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Kur’an’a göre Muhammed (as) a diğer peygamberlerden farklı olarak şefaat hakkı verilmiştir. 

Peygamber (as) şöyle buyurur : “Rabbim beni ümmetimin yarısının cennete girmesi veya şefaat arasında serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim “ (Ramuz el-Ehadis: 123/2)

“Kıyamet gününde peygamberlerin önünde şefaat etmeye yetkili olacağım. “ (İ.Canan, Hadis Ans: 12/194)

Peygamberlerin “ nefsi, nefsi “ diyerek kaçışacakları kıyamet gününde peygamberimiz (as) ümmetine şefaat edecektir.

Peygamber (as) ın şefaatinden kimler istifade edecek, kimler mahrum olacak?

Peygamberimizin şefaatinden: 

-Şefaati uman ve lâyık olan,

-Şirk koşmayan

-Bidat ve hurafelerden uzak duran,

-Sünnetini terk etmeyenler istifade edecekler.                                                Şefaatinden istifade edemeyeceklerden bahisle şöyle buyurur:

“ Ümmetimden pek çok kimseyi şefaatimle ateşten kurtaracağım. Bazı kimseleri de zebaniler alıp gidecek. Ben : “Allah’ım, zebanilerin alip götürdükleri benim ümmetimdendir” diyeceğim. Cenab-ı Allah bana : “ Senden sonra onlar neler neler ihtas ettiğini, bid’at işlediğini biliyor musun? “ diyecek. (İ.Canan Hadis

Ans:17/398)

Ve iki kişiye şefaatim olmaz, “zalim yönetici, dinde aşırı giden. “ (Ramuz el Ehadisi 308/9)

“Kıyamet gününde dinde değişiklik yapana bid’at işleyene : “ benden uzak dur “ diyeceğim. (B.Hadis Kül: 5/392 ) 

Rabbim şefaatinden mahrum etmesin. Çünkü peygamberimizin şefaatinden mahrum olan cennete giremeyecektir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir