PEYGAMBER MUCİZELERİ

MUCİZE NEDİR? 

Sözlük anlamı: Aciz bırakan demektir.

Dindeki anlamı: İnsanların aynısını veya benzerini yapmaktan aciz kaldıkları olaylardır.

Başka bir deyişle mucize, Allah’ın izniyle karşısındakini aciz bırakan peygamberin peygamberliğini ispat eden olaydır.

Zaman zaman peygamberler, peygamberliğini ispat için mucize göstermek durumunda kalmışlardır.

Mucize, peygamberlerini Allah’ın desteğidir. Bunu aklen ve ilmen açıklamak mümkün değildir. Mucizeyi Allah yaratır.

Mucize normal olaylardan farklıdır.

Mucizeyi peygamberlerden başkası gösteremez.

Kerametle mucizeyi karıştırmamak gerekir. Keramet, Allah’ın sevdiği salih kimselerden zuhur eden olaylardır. Velilik mertebesine ermiş olanların hallerine keramet denir.

Mucizeyi peygamber gösterir. 

Mucizeyi peygamberlerden karşı taraftaki insanlar talep eder.

Keramet bir kimsenin” ben veliyim” iddiası ile gösterildiği bir hal değildir. Böyle olursa, o kişi veliliğini kaybeder. Velilikte keramette gizlidir. Çoğu kimse veli olduğunu bilmez.

Mucizeyi peygamberler gösterir. Allah’ın izni ve peygamberin dilemesiyle olur. Maksat, inanmayanların inanmasını sağlamaktır.

Mucize fizik ve tabiat kanunlarının dışında cereyan eder.

Mucizeyi gören veya duyanın kabul etmesi vaciptir. İnkar etme yerine insan, acizliğini kabullenmek zorundadır.

Mucizeye şahit olan, mucize isteyip onu kabul etmeyenleri

Cenab-ı Allah helak eder. ( Bak İsra: 59)

Peygamberlerin, insanların inanmaları için mucizeleri olmuştur. Bunlardan bazı örnekler: 

  • İbrahim peygamber, Nemrut tarafından ateşe atılmıştı. Ateş onu yakmadı. Cenab-ı Allah:
  • “ Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol”. Emrine uyarak onu yakmadı. ( Enbiya 58-59 )
  • Salih peygamberden semud kavmi deve istemiş, oda mucize olarak deveyi getirmiş, halkıda deveyi kesmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Allah müthiş bir depremle semud kavmini cezalandırdı.

(Şuara:158)

  • Yakup peygamber, Yusuf (as)’ın gömleğini kör olan gözlerine sürerek gözlerinin açılması bir mucizedir. (Yusufaz: 96)
  • Süleyman peygamber cinleri çalıştırmış, kuşlarla konuşmuştur. ( Neml:20-28)
  • Musa peygamber asasını yılan haline getirip sihirbazların yılanlarını yutturmuştur. (zaha 17-21 )

   Asasını denize vurmuş, deniz yarılmış, inananlar oradan geçtikten sonra firavunun adamlarının boğulması,( Şuara:61-66) mucizedir.

   Musa peygamber Cenab-ı Allah’ın kitabına mazhar olmuştur. (A’raf:143)

   Bir cinayet işlenmişti faili bulunamadı. Musa peygamber, cesede sordu : “ seni kim öldürdü?”  Ceset kendisini öldüreni söyledi. Oradakiler bu mucizeye şahit oldu.

  • İsa peygamber zamanında tıp ileri idi. Cenab-ı Allah ona bu konuda mucizeler vermişti. 

İsa peygamber, çamurdan kuş yapıp onu uçurmuştur. Ölüyü diriltmiştir. (Al-i imran:49 ) Anadan doğma körü iyileştirmiştir. (Maida:110) Havarilerin isteği üzerine gökten sofra indirmiştir.

(Maida: 114-115 )

Hz. İsa’nın doğumu bir mucizedir. Babasız dünyaya gelmiştir. Beşikte konuşarak annesinin iffetine şahadet etmiştir.

Peygamberimize kadar Cenab-ı Allah peygamberlerini âciz bırakıp, mahcup etmemiş, onları o devrin durumuna göre mucizelerle desteklemiştir.

Eğer Cenab-ı Allah gönderdiği peygamberlerini mucizelerle destekleyip üstün kılmasaydı, peygamberliğini ilân etmiş yalancı peygamberlerin durumuna düşerlerdi. Onlara inanan olmazdı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir