Peygamber kime denir?

Allah’ın insanlar arasından seçip emir ve yasaklarını insanlara iletmesi için görevlendirdiği elçiye peygamber denir. Kendisine hem din hem de kitap verilene Rasul denir. Kendisinden önceki peygambere gelen dini tebliğe, memur olana da Nebi denir.  İslam peygamberi Nebi’dir. Rasul’dur. İnsanların ve cinlerin peygamberleridir. Peygamberlerin sonuncusudur. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir