PEYGAMBER GÖNDERMEDEN ALLAH SORUMLU TUTMAZ

“Biz  hiçbir memleketi öğüt vermek  üzere gönderdiğimiz uyarıcı peygamberi  olmadan yok   etmemişizdir. Biz zalim değiliz. “ (Şuara : 208-209)  

“Bir memlekete peygamber göndermedikçe helâk edici değiliz.” (Kasas : 59)    

Bize  gelmedi,biz sorumlu değiliz denemez. Peygamberimiz bütün insanlığa,  ahir zaman  peygamberi  olarak gönderilmiştir.

Tebliği noksansız bize ulaşmıştır.

O , bize “ümmetim” demiştir.

Ayrıca   Kur’an’da  son  peygamber  olduğu   bildirilmiştir.

            Peygamberlerde sorumludur.Kur’an’da şöyle buyrulur:  

-“Elbette kendilerine peygamber  gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya  çekeceğiz .” (A’raf : 6)  

             Onun için peygamberimiz,“Tebliğ ettim mi?” diye  üç  defa   sormuş ve  “Evet “ cevabı   almıştır.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir