PEYGAMBER DEVREDEN ÇIKARILMAK

Peygamber (as)’ı arkaya atmak, sünnetini öldürmek şeytan işi bir iştir. Şeytanın tuzağıdır.

Peygamber (as) şöyle ikaz eder:

-“ Bir kimse dinde olmayan bir şey ortaya koyarsa o şey merduttur.” (Riyaz üs-Salihın: 168 )

-“ Üç kimseye lânet ederim: zalim yönetici, açıkça günah işleyen günahkâr, sünnetimi yıkan bid’atcı “ (Ramuz el – ehadis:276/1)

-“ Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecek. İşte o zaman benim sünnetime uyun. Sonradan çıkan işlerden sakının, zira o bid’attır. Her bid’at da sapıklıktır. Her sapıkta cehennemdedir. (Age:157/5)

Müslümanları başsız bırakmak, Kur’an-ı anlaşılmaz İslamı yaşanmaz hale getirmek, misyoner oyunudur.

   Sünnetsiz Kur’an istiyorlar. Sünnet, Kur’an’la Müslüman arasında köprüdür. Sünnet Kur’an’nın açıklamasıdır, İslam’ın yaşanır hale gelmesi için gereklidir.

-“ O, Arapların “Peygamberidir” diyorlar. Halbuki o bütün insanlığa, hatta insan ve cinin Peygamberidir. Resülü’s- sehaleyndir. Cenab-ı Allah : “ Biz Onu âlemlere rahmet olarak gönderdik” diyor.

-“ Görevi bitmiştir” diyorlar. O, kıyamet peygamberidir. O’nun hükmü kıyamete kadar bakidir.

-“ Sünnete gerek yok”, “bize Kur’an yeter “ diyorlar. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz. Peygamberimizin sünneti olmadan Kur’an anlaşılmaz. Peygamberimiz Kur’an-ı açıklaması için gönderilmiştir. Kur’an emreder sünnet o emrin ne zaman, ne kadar, nasıl yapılacağını açıklar. Bir grup Müslüman Hz. Ömer’ e gelir biz yeni Müslüman olduk, namaz kılacaktık Kur’an’a baktık nasıl kılacağımızı bulamadık “ derler.

Hz. Ömer (ra) Peygamber (as) dan öğrendiği şekilde onlara namazı anlatır. “ Şimdi tamam oldu “ derler, ayrılırlar. Meselâ; zekat ver der Kur’an. Ne zaman, ne kadar, kimlere verilecek bunu sünnet açıklar.

-“ Peygambere uymak şirktir” diyorlar. Peygamber(as) a uymayı Cenab-ı Allah emrediyor. Kur’an’da 60 kadar âyet “ Peygambere uy! “ diyor.

-“ Namaz, Allah’ın emrettiği kadardır.” diyorlar. Haşır 7. Âyetin de “ O ne verdiyse alın neden men ettiyse ondan uzak durun

“ buyruluyor. Onun emir koyma yetkisi vardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir