PEYGAMBER (as)ın HAKKI

Mümin önce Allah’ın bize önder, rehber ve alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber efendimize gönülden inanmak, O’nun sünnetine tabi olmakla mükelleftir. 

O bizi cahiliye bataklığından kurtardı, inananları asr-ı saadet devrini yaşattı. Puta tapma aptallığından kurtardı. Bize Kur’an’ı açıkladı. Bize İslami getirdi. 

Hz. Cafer (ra)Habeş kralı Necaşi’ye islamı anlatırken şunları söylemiştir:

– “Ey hükümdar! Biz cahil bir kavim idik putlara tapardık. Ölü hayvan eti yer, kızlarımızı diri diri gömerdik, kumar oynar, faiz yer, tefecilik yapardık, bir kadının birkaç erkekle münasebetini hoş görürdük.

Akrabalarımıza karşı vazifemizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Kuvvetliler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aralarımızda hak nedir bilmezdik. 

Allah bizim ıslahımızı istedi, aramızdan bir peygamber gönderdi. Bizi putlardan ve ahlaksızlıklardan ayırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı yasakladı. Bize bütün iyilikleri öğretti. Bizi vahşetten kurtardı, iyi insan olmamızı sağladı. Bu sebepten biz o peygambere uyduk. Bunun için Kureyşliler bize düşman oldu.” 

O bize canımızdan daha yakındır. (Ahzab:6) Bizi çok sevmiştir. Bizim için şefaati seçmiştir. Kıyamet gününde de ümmetini dileyecektir. 

Ashabı onu hiç yalnız bırakmamıştır. O’nunla savaşmış, O’nunla hicret etmiş, ondan ayrılmamıştır. O’nun ayağına bir diken batmasına bile razı olmamıştır. 

Bizi de Peygamber (as)ı çok sevmeliyiz. Bize ne getirdiyse onu almalıyız, bizi neden men ettiyse ondan da uzak durmalıyız. Sünnetine uymalıyız. O’na selam göndermeli ve salavat getirmeliyiz. Bu bize aynı zamanda Allah’ın emridir. (Azhab:56)

Bizi peygamberden uzaklaştıracak olan her hareketten uzak durmalıyız. 

Peygamber (as)ı üzecek şekilde onun adını kullanmamalıyız. Bundan hak doğar. Nebilik, Rasullük iddiasında bulunmak O’nu çok üzer. 

Peygamber geldi, geliyor. Onunla istişare ediyoruz. Himmet listesine peygamber bakıyor. Kıyamet gününde ona göre şefaat edecek gibi sözlerle yalanlar söyleyip iftiralar atmaktan hak doğar. Peygamber (as) hayatta

olmadığına göre helalleşmede mümkün değildir. O yüzden bu hak helal olmaz. Özür de geçerli değildir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir