PEYGAMBER (as)’ın EMİR KOYMA YETKİSİ VARDIR

Peygamber (as) Cenab-ı Allah’tan aldığı emir ve yasakları tebliğ etmiştir. Bunun yanında gene vahye dayalı olarak Cenab-ı Allah’ın bildirdiği şekilde emir ve yasaklar koyulmuştur.

İslam dini sadece Kur’an’dan ibaret değildir. Müslüman, bu konuda kafa karıştırıcılara bakmadan Peygamberine getirdiyse onu almak neden men ettiyse ondan kaçınmaktır.

Her şey Kur’an’da geçmez, bir işaret vardır, onu peygamberimiz açıklar.

Haşır Suresinin 7. Ayetinde “Allah’ın Peygamberi size neyi emrederse onu alın. Sizi neden men ederse ondan kaçının “ buyrulmuştur.

Nur Suresi 24. Ayette Peygamberin emrine aykırı davranan mamamız konusunda ikaz vardır.

A’raf 157. De: “O kendilerine iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. Temiz olan şeyleri helal kılar, pis olanları haram kılar.” Nisa: 65 te :” Verdiğin hükme rıza göstermedikçe iman etmiş sayılmazlar.” Buyrulur.

Bazıları : “Namaz Kur’an’daki kadardır.” Diyor. Peygamber (as) Ne diyor? 

-“Beni nasıl namaz kılar görürseniz sizde öyle namaz kılın.” Diye emrediyor.

Kur’an’da Allah Rasülü’nün hükmüne razı olmamayı sapıklık olduğu haber verilmiştir.(Ahzab: 36)

Peygamber (as): “ Allah’ın Rasulü’nün haram kıldığı, Allah’ın haram kıldığı gibidir.” Buyuruyor. (Tirmizi İlim:60)

Bir hadislerinde de : “ Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.”

(Ebu Davut Et’ıme:47)

Mesela eşek etinin haramlığı Kur’an’da yoktur.

Boğazlanan hayvanın karnından çıkan yavrunun helal oluşu, anneye tabii oluşundandır. Buda Kur’an’da yoktur.

Köpek ve yırtıcı hayvanların haram oluşu sünnetle olmuştur.

( Müslim sayd: 3)

-Kafir, mümine mirasçı olmaz hükmü

-Recim cezası, Kafirin maktule mirasçı olmayacağı.

-Varise vasiyet yoktur. Hükmü Peygamber tarafından konmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir