PEYGAMBER (AS)IN 40 HADİSLE İLGİLİ MÜJDELERİ ŞÖYLE

-“Kim, ümmetime helali haramı bilsin diye Allah’ın rızasını umarak 40 hadis öğretirse, Allah, kıyamet gününde onu âlim olarak haşreder” (Ramuz el-Ehadis:413/10)

-“Bir kimse, ümmetime ya bir sünnetin ifadesi veya bid’atin izalesi için bir hadis ulaştırırsa, onun makamı cennettir” (Age:398/3)

-“Kim kendine fayda veren iki hadis öğrenir, onları başkalarına öğretir ve onlardan faydalanırsa, bu onun için 60 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır.” (Age:413/4)

-“Bir kimse, Allah’ın kendisine mağfiret etmesi ümidiyle 40 hadis yazsa, Allah ona hem rahmet eder, hem de şehitlik mertebesi verir.” (Age:440/12)

-“Kim ölümünden sonra geriye 40 hadis bırakırsa, o kimse cennette benim refikimdir” (Age:412/8)

-“Bir kimse, ümmetim için din işlerine fayda verecek 40 hadis ezberlerse, o kimse kıyamet gününde alimler zümresinden dirilir.” (Age:419/1)

-“Kim, din işlerine ait 40 hadis ezberler veya yazarsa, veya başkalarına ulaştırırsa, Allah ona alimlerle, fakihlerle diriltir. Ben de ona kıyamet gününde şefaatçi olurum, lehine şahitlik ederim. 

Hadislerimi başkalarına aktaranların Allah yüzünü ak etsin.” (H.Hüsnü Erdem, İlahi Hadisler)

Günlük hayatımızı düzenleyen, ahirette de kurtuluşumuza vesile olacak olan

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir