PEYGAMBER (AS) VAHİYLE HAREKET ETMİŞTİR

Cenab-ı Allah, peygamberimizi insanları uyarması, bilgilendirmesi ve insanları kurtarması için görevlendirmiştir.

      Peygamber (as)a emir koyma yetkisi verilmiştir.

 “…O; Peygamber ki onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar…” Araf:157 buyrulmuştur.

 Peygamber (as) ın emir ve yasakları ulu orta konmuş emir ve yasaklar değildir. O, ilâhi vahye tabidir. Kendiliğinden konuşma-mıştır.

      Allah Rasûlü’nün Cenab-ı Allah’tan aldığı vahiy de Kur’an’dan ibaret değildir.

      Bu konuda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

  • “Bana Kur’an’la beraber çok şey verildi.” (Ebu Davut Sünen:4604)

 Cenab-ı Allah da: “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının.” (Haşr:7) diye emretmiştir.

  • *               *

 Peygamber (as) ın vahye bağlı olarak söylediğini ve vahye göre yaşadığını şu ayetten anlıyoruz:

  • “Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve bâtıla inanmadı; O, arzusuna göre konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir.” (Necm:1-4)
  • *               *
  • “And olsun ki, Rasûlullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve

Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab:21)

  • *               *
  • “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, sadece bana vahyedilene uyarım. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf:9)

        Bu ayetlerden anlıyoruz ki, Peygamber (as) vahiyle söz söylemiş, vahiyle hareket etmiştir.

  • *               *

 Ashabtan Ümran bin Husayn şöyle bir itirafta bulunmuştur. “Hz.Peygamber (as) yarayı dağlamayın.” Dedi. “Biz dağladık fakat hastalıktan kurtulamadık.” (Tirmizi Tıp:10)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir