PEYGAMBER (AS) NEYİ VE KİMLERİ LANETLEMİŞTİR ?

Peygamber (as) Lanet kelimesini kullanırken şu manalarda kullanmıştır: Beddua, buğuz .

Buda helak olmasını mahvolmasını temenni anlamında değil, kötülüğünü belirtip, vazgeçmesini sağlamak maksadıyla olmuştur.

Peygamber (as) Kur’an’dabildirildiğine göre alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.O rahmet peygamberidir.

Peygamber (as) , kendisini taşlayan, kanlar içinde bırakanlar, üzerine işkembe boşaltanlar, Mekke’den sürüp çıkaranlar ve çeşitli zamanlarda kendisine hakaret edenler için Lanet okuyup beddua etmemiştir.

Beddua etmesini isteyenlere :

-“Ben Lanet peygamberi değil, rahmet  peygamberiyim” cevabını vermiştir ve şöyle dua etmiştir.

-“Ya Rabbi ! Onları affet . Zira onlar bilmiyorlar” demiş müşrikler için Allah’tan hidayet dilemiştir. (Müslim Birr :87)

Müşriklerin zulmü artınca zulme dayanamayan bazı müslümanlar peygamber (as)a şöyle demişlerdir:

-Ya Rasülallah şunlara beddua et de onların zulmünden kurtulalım.

Ama Allah rasülü şu cevabı verdi :

-“Ben rahmet peygamberi olarak gönderildim, Laneti değil”(Büyük hadis külliyatı :4/275)

Peygamber (as) ı çok iyi tanıyanEnes (ra) şöyle demiştir :

-“Allah Rasülü sövücü, hakaret edici Lanetleyici değildi.Çok kızdığı zaman  kınama anlamında şöyle derdi:”Eli toprak olası “ ardından da ilave ederdi : “zaten toprak olacak !” (Age :4/275)

Allah Rasülü Bazende Beddua Etmiştir:

Allah Rasülü şahsı ile ilgili olmayan müslümanlara ve islama yönelik konularda beddua ettiği olmuştur.

Mesela ; Bi’r-i Maune’de şehit edilen müslümanlar için 40 sabah namazından sonra Lanet okuyup beddua etmiştir. (Buhari  Cihad :17) (Bu olayda 70 islam davetcisi şehid edilmişti. Allah Rasülü buna çok üzülmüştü)

                                                                                                                    

Allah Rasülü Uhut’da namaz kılınmasına mani olanlar için Allah’ım bunların karınlarını ateşle doldur demiştir

                                                                                                                    

Hendek savaşında Medine önlerinde toplanan düşmanın  perişan olmaları ve dağılmaları için dua etmiş, biraz sonra bir fırtına düşmanları perişan edip dağıtmıştır.

                                                                                                                    

Bedir’de Huneyn’de Peygamber (as) avucuna toprak alarak yüzleri kararasıcalar deyip toprağı düşmana doğru savurmuştur.(Müslim Cihad :81)

Peygamberimiz (sav) Mescid-i Haram’da namaz kılarken Kureyş’liler saldırmış üzerine işkembe boşaltmıştı.Peygamberimiz onlar için beddua etmişti.Saldıranların hepsi Bedir savaşında ölmüştür.

                                                                                                                    

İnanmayanlar Peygamber Efendimize  es-samu (ölüm üzerinize olsun) derlerdi .Peygamberimiz de onlara  aynı şekilde cevap verirdi.

                                                                                                                    

Peygamberimiz (as) açıkcadin düşmanlığı yapan müslümanlara eziyet ve zulüm edenkişiler içinde beddua etmiştir.

                                                                                                                    

Peygamberimize saldıran Ebu Leheb’in oğlu Utbe için Allah’ım ona bir köpek musallat et demişti.Çok geçmedi onu bir arslan parça parça etti.

                                                                                                                    

İran padişahı Peygamber Efendimizin İslama davet mektubunu yırtıp atmıştı.Onun içinde Allah’ım sende onu parçala dediği sırada Perviz’in oğlu babasını öldürüyordu.

                                                                                                                    

Sofrada biri sol eliyle yemek yiyordu.Peygamberimiz ona:

-“Sağ elinle ye dedi!O da gururundan  :

-“Yiyemiyorum” cevabını verdi.

Peygamber (sav) ona :

-“Yiyemez  ol “ dedi.Adam ondan sonra  sağ elini kullanamaz oldu.(Riyaz üs-Salihin2/615)

                                                                                                                    

Peygamber (as) Allah’ın Lanetlediği Kimselerden de Bahsetmiştir:

Peygamber (as) bu konuda şöyle buyurmuştur.

-“Allah üç kimseye buğz eder:

1-Baş kakıcıyı

2-Hırsına düşkün olanı

3-Gururlanan , böbürleneni” (Rumuz el Hadis :93/1)

-“Allah 7 kişiyi Lanet eder :

1- Eli ile boşalan

2-Erkekle yetinen erkek

3-İçkiye devam eden

4-Ana babasına isyan eden

5-Komşusuna eziyet veren

6-Komşusunun karısı ile zina eden

7- Ana babasını döven.”(Age :296/2)

-“İçki konusunda Allahü Teala : 10 kişiyi Lanetlemiştir:

1-İçkiyi yapanı,

2-Yaptıranı,

3-İçeni,

4-İçkiyi taşıyanı,

5-Kendisi için taşıtanı,

6-İçilmesi için sunanı,

7-Satanı,

8-Satın alanı,

9-Satın aldıranı

10-İçkiden kazanılanı yiyeni.” (Age :11/2)

-“Allahü Teala kıyamet günü şu kişilere en çok buğz eder:

1-Yalancıları

2-Kibirlileri 

3-İçlerinde düşmanlık olduğu halde kardeşinin yüzüne gülenleri, 4-Dinin emirlerine ağır, şeytanın çağrısına çabuk uyanları,

5-Hakkı olmayan şeyi yeminle sahip olanları,

6-Söz taşıyanları

7-Temiz olanın hatasını arayanlardan Allah yüz çevirir” (Age :269-4)

                                                                                                                    

-“Allahü Teala kuluna buğz edince 

1-Ondan hayayı alır

2-Ondan Allah emaneti de alır

3-Ondan Allah merhameti de alır.

4-Böyle olunca ondan islamın esasını da alır.

5-Bundan sonra da o kovulmuş şeytan gibi olur.” (Age :23-3)

                                                                                                                    

Peygamber (as) kimi niçin Lanetlemiştir:

Peygamber (as) ın bazı kişileri ve bazı işleri Lanetlemesinin sebebi, o kişi kahrolsun, Allah’ın rahmetinden uzak olsun manasında değil, o işin kötülüğünü bildirmek ve işlenmemesini sağlamak içindir.

Bu konuda peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

-“Faiz yiyene, yedirene , senedini yazana, şahid olana, dövmeyi yapana, yaptırana, sadakayı geciktirene  Lanet edilmiştir.” (Ramuz-el-e hadis 4-6)

                                                                                                                    

-“Yalan söz ve davalar meydan aldığında ameller gizlenip bozulduğunda, dilde samimiyet kalpte buğz, sıla-i rahim bittiğin de, işte o zaman Allah o kavme Lanet eder ve onların kulaklarını sağır gözlerini de kör eder .” (Age :54-5)

-“Hayvana binen üç kişiden üçüncüsü mel’undur.” (Age :199-4)

-“Evlenmeyi terk edenin üzerine Allah’ın Laneti vardır.” (Age :347-4)

                                                                                                                    

-“Sünneti öldürüp, dinin saflığını bozacak şeyler sokanlarla  Allah’ın , Lanet edicilerin, meleklerin ve bütün halkın Laneti onların üzerine olsun.” (Age-507/5)

                                                                                      X                            

-“Ümmetimden bir grup içkinin adını değiştirerek içer.Başlarında çalgıcı kadınlar çalar , söyler,

Allah bunları yere batırır, maymun ve domuz şekline sokar.” (Age :367-6)

                                                                                                                    

-“Allah takma saç takan, taktırana Lanet etsin.Faiz yiyenlere, puta tapanlara, arazinin sınırını değiştirene, hırsıza, ana babasına Lanet edene  ve Allah’tan başkası adına kurban kesene Lanet etsin.” (Riyazü’s-Salihiın :3-144)

                                                                                                                    

-“Allah, dövme yapanlara , kaşlarını aldırtanlara, süs için dişlerini seyreltenlere Allah’ın yarattığını bozanlara, Allah Lanet etsin.” (Age :3-205)

-“Fitne uykudadır, uyandırana Lanet olsun.” (Fethu’l Kebir :2-280)

                                                                                                                    

-“Sünneti öldürüp, dinin temizliğini bozacak şeyler sokana Lanet edicilerin Laneti üzerine olsun.” (Ramuz el-Hadis :507-5)

                                                                                                                    

-“Bana ve ashabıma kötü söz söyleyen, Allah’ın meleklerin ve bütün insanların Lanetine uğrasınlar.” (Age :86-7)

                                                                                                                    

-“Onu bunu eğlendiren kadına, faizyiyene hürmet olmaz.Bunların kazancı Mel’undur.Bunlara  itibar edenler Lanetlidir.” (Age :267-10)

-“Lût kavminin iğrenç işini  işleyen mel’undur.” (Hadis Ans :5-203)

-“Bir yerde zina yayılırsa.Allah o yer halkını helak eder.”(Ramuz el-Hadis :53-677)

-“Zengine malından dolayısaygı gösteren fakire Allah Lanet etsin.” (Age :348-3)

                                                                                                                    

-“Malını satışa arz eden rızka erer.Pahalanması için bekleyen, malını satmayan  Lanete uğrar.”( Hadis Ans :17-677)

-“Halkın işlerini üslenip de onlara güçlük çıkaranlara Lanet olsun.” (Buhari Rikak :10)

                                                                                      X                            

-“Ya siz birbirinize iyiliği tavsiye edersiniz, kötülükten sakındırırsınız,  zalimin zulmüne mani olursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirinize benzetir.İsrailoğullarına  Lanetettiği gibi size de Lanet eder.” (Tirmizi, Tefsir :5-6)

-“Dövme yapan Lanetlenmiştir.Yaptıran Lanetlenmiştir.”(Buhari Libas :86)

                                                                                                                    

-“Yatağa çağıran kocasını öfkelendiren kadına melekler sabaha kadar Lanet eder.” (Buhari

Nikah :85)

-“Kadın elbisesi giyen erkeklere, erkek kıyafetine  giren kadınlara Lanet olsun.” (Riyazü’s

Salihın :3-98)

-“Giyinmiş gibi görünen fakat aslında çıplaktırlar, başkalarınıkendileri gibi yapmaya teşvik ederler.İşte bunlar cehennem ehlindendir.Cennetin kokusunu bile duyamazlar.” (Age :3-199)

-“Allah Lanet etsin ; cenaze peşinden para ile ağlayan kadına ve inleyenlere, sıla-i rahmi kesene, musibetsırasında feryat edene, dövme yaptırana ve yapana.”(Ramuz :347-6)

-“Allah Lanet etsin ; saçını ekleyen kadına ve eklettirene, dövme yapana ve yaptırana.”(Ramuz

347-8)

-“Allah Lanet etsin ; kadınlardan erkek kılığına , erkeklerden kadın kıyafetine girenlere.”

(Ramuz:347-10)

-“Allah faiz yiyene yedirene, senedi yazana ve zekatı vermeyene Lanet etsin.” (Ramuz:347-11)

-“Allah süslenmek için yüzünü boyayıp kaşlarını yolana, yoldurana Lanet etsin.  ”(Ramuz:347-

12)

-“Allah avrete bakana , baktırana Lanet etsin.”(Ramuz :347-13)

-“Allah hayvanların azasından bir yerini diri iken kesene Lanet etsin.”(Ramuz:347-14)

-“Allah Lanet etsin; ana babasına Lanet edene Allah’tan başkası için kurban kesene, Allah

Lanet etsin.Günahkarı barındırıp himaye edene Allah Lanet etsin ve arazi hududunu değiştirenlere

Allah Lanet etsin.”(Ramuz :347-15)

-“Allah beyinden başka efendiler edinene,arazi sınırını değiştirene,amayı yoldan itene , ana babasına Lanet edene, Allah’tan başkası için hayvan kesene, hayvana tecavüz edene, lûtilik yapana Lanet etsin.”(Ramuz :347-16)

-“İnsanların arasında Allah’ın en çok buğzettiği üç kişi vardır:

-Haramda sapıtıp Haktan ayrılan,

-İslam’a girdiği halde cahiliye işlerini işleyen

-Haksız yere kandöken.”(K.Sitte :16-329)

-Bir kimse bir şeyin ayıbını açıklamadan satarsa, daima Allah’ın gazabına  ve meleklerin Lanetine ma’ruz kalır.”(K.Sitte :17-263)

-“Mü’mine zarar veren ve ya hile yapan Mel’undur.”(K.Sitte:16-314)

-“Hz Peygamber yüzüne damga vurulmuş bir hayvan gördü, çok üzüldü ve : “Bu hayvanı yüzünden dağlayanı  Allah rahmetinden uzak tutsun, Lanet etsin.” Buyurdu.(Müslim, Libas :107)

-“Allah her kaba, haris mütekebbir olan kimseye, çarşıda sesi çok çıkana buğzeder.Bu adamın gecesi leş, gündüzü merkep gibidir ; dünyayı bilir, ahret için anlamaz.”(Ramuz :92-11)

-“Ahir zamanda bir kavim sultanın huzuruna varır.Sultan Allah’ın emriyle hareket etmez, onlar da nehyetmezler.Allah’ın Laneti işte bunların üzerine olsun.”(Ramuz:518-7)

-Bir gün Peygamberimiz : “ iki Lanetten korkun” diyor.Ashabı :Nedir onlar ? diyesoruyor.Allah Resulü :

-“Yollara abdest bozan, gölgeliklere abdest bozan” buyuruyor. (Hadis Ans :10-92)

-“Malı pahalanmasını bekleyip satmayan karaborsacı Lanete uğrar.”(Hadis Ans 17-251)

-“Lût kavminin iğrenç fiilini işleyen kimse mel’undur.” (Age :5-203)

-“Eşine ters yaklaşan mel’undur.”(Age :5-203)

-“Rüşvet alan veren aracılık edene Allah Lanet etsin.”(F.Beşer, Fıkıh Risalesi:153)

-“Mü’mine zarar veren veya hile yapan mel’undur.”(Hadis Ans :16-314)

-“Hayvanı demirle dağlayan için peygamberimiz :Allah onu rahmetinden mahrum etsin, Lanet etsin” buyurdu.(Müslim Libas :107)

-“Ahir zaman da yönetici Allah’ın emriyle hareket etmez, halk da ona nehyetmezse Allah’ın

Laneti bunların üzerine olsun.” (Ramuz el-Hadis :518-7)

-“(Hz. Ali (ra) livata yapan çifti yaktırmıştır.Hz Ebubekir’de üzerlerine duvar yıktırmıştır.)

-“Ümmetim için enziyade korktuğum şey Lût kavminin amelidir.”(K:Sitte 5-203)

-“Kadına ters temas edenmel’undur.”(K.Sitte :5-203)

-“AllahüTeala Hz.leri, erkeğe temas eden veya kadınlara ters yaklaşan kimselere kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.” (K.Sitte :5-204)

-“Kim bir hayvana ters temas ederseonu öldürün.Hayvanında etini yemeyin, ondan istifade etmeyin.”(K.Sitte:5-204)

-“Allah Rasülü :” İnsanların yollarına abdest bozanla, gölgeliklerine abdest bozanlardır.” -“Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının:

-Su yollarına -İşler yollara

-Gölgeliklere” (K.Sitte :10-92) -Lanete uğramışlardan sakının Ashab:

-Kimdir bunlar ?

-Halkın gelip geçtiği yollara, gölgelendikleri kuytu yerlere  abdest bozanlardır.” (K.Sitte :10-

120)

-Hz Ali (RA) : Hz Peygamber şöyle dedi der:

-Faizi yiyeni, yedireni, anlaşmasını yazanı, sadaka, zekata mani olanı, dövme yapan ve yaptıranı , hulle yapanı , hulle yaptıranı Lanetledi” (K.Sitte:14-548 İbrahim Canan)

-“Mezar soyan kadın ve erkeğe Allah Lanet etsin.” (K.Sitte :14-551)

-“Allah kabirleri çok ziyaret eden kadınlara ve kabirlerin üzerine mescitler yapanlara, kandilleri takanlara Lanet etsin.”(K.Sitte :15-131)

-Peygamberimiz der ki :

-Öyle bir zaman gelecek ki:Onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir.Onlar:

-Kan dökücüdür.

-Çirkin hareketler yaparlar.

-Biri onlara güvense ihanet ederler.

-Onların çocukları ahlaksızdır, gençleri arsızdır.

-Yaşlılar iyiliği emretmez, kötülüğü men etmez.

-Aralarında sünnet, bid’at, bid’at sünnet gibidir.

-İdareciler yanlış yapar. Bu durumda Allah onlara kötüleri musallat eder.İyileri dua eder fakat duaları kabul olmaz.”(Ramuz el-Hadis:502-11)

-“Allah’tan başkasının adına kurban kesene Allah Lanet etsin.Ebeveynine Lanet edene Allah Lanet etsin.Bid’atçıyı himaye edene Allah Lanet etsin.Tarlanın sınırını taşlarını değiştirene Allah Lanet etsin.” (Müslim, Edahi 43,)

Hz Enes (ra) Allah rasülü üç kişiye Lanet etti :

-İstenmediği halde yöneticilik yapanı,

-Kocasını öfkelendirip geceleyen kadını,

-Hayye alel felah’ı duyup ta namaza icabet etmeyen kimseyi. (B.Hadis  Külliyatı:4-377)

“Altı kişiye Lanet ettim, duası kabul olan her peygamber de Lanet etmiştir :

1-Allah’ın kitabını tahrif edene,

2-Allah’  kaderini yalanlayana ,

3-Allah’ın haram kıldığı helal  sayana,

4-Gücü ile halka musallat olana,

5-Allah’ın zelil kıldığını aziz, aziz kıldığını zelil kılana,

6-Sünnetini terk edene” (B.Hadis Külliyatı :4-270

Görülüyor ki, insana, nesline, malına, canına, inancına ve topluma zarar veren şeyleri hoş görmemiştir. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir