PEYGAMBER (AS) LA İLGİLİ ŞİRK

Yüce peygamberimiz hayatı boyunca şirkle mücadele etmiştir. Peygamberlik görevi süresince insanları Allah’ın varlığına ve birliğine davet etmiştir. Davetinin özü “Allah’a iman et kurtul” olmuştur.  

a)          Peygambere uymak şirk midir ?  

Peygambere inanmak ve ona uymak Allah’ın emridir. Kur’an’da şöyle buyrulur :  -“Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının”(Hasr:7)

-“Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennete koyacaktır. İtaat etmeyeni de ebedi kalacağı cehenneme koyacaktır.”(Nisa :

13-14)

                          -“Allah’a itaat edin, Resule itaat edin” (Maida : 92)

-Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerinizi boşa  çıkartmayın”(Muhammed:33)

Peygambere uymak ona itaat etmek Allah’ın emridir. Peygambere uyan, Allah’ın emrini yerine getirmiş olur.   

Peygambere uymak, O’nu Allah’la aramıza sokmuş olmayız. O’nu aramıza Allah koymuştur.

“Efendim O da bir insandı” deniliyor. Evet o da bir insandı ama O, insanların en

şereflisi, alemlerin efendisiydi. Her şey onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. O, bütün insanlığın peygamberi ve ahir zaman peygamberidir.

b)          Peygamberi sevmek şirk midir?

“ Hem Allah hem de peygamber ikisi de sevilmez” diyenler oluyor. Neden sevilmesin. Allah “sevin” demiş, kendisi de “Habibim” demiş. Bir evlat nasıl anasını da, babasını da severse, Müslüman Allah’ını da sevecektir, peygamberini de sevecektir. Peygamberini sevmesi şirk olmaz.  

Böyle iddialar, Müslümanları peygamberlerinden uzaklaştırma gayretleridir.  c)           Sakal-ı şerifi öpmek şirk midir?

Sakal-ı şerif ziyareti, saygı gösterilmesi ve öpülmesi de şirk değildir. Sakal-ı şerif peygambere aittir. Topkapı’daki emanetlere ziyaret ve saygı gösterilmesi şirk midir? Onlar bize hatıradır. Sevgimizden dolayı ilgi duyarız.  

Ne zaman şirk olur? Eğer biz sakal-ı şerife tapar, ondan bir şey ister ve beklersek o zaman şirk olur.  

  • Peygamber (as)a salavat getirmek şirk midir? Neden şirk olsun? Peygamber “bana salavat getirin, ben haberdar edilirim” demiştir. Cebrail (as) peygamberimize “adın anılıp da salavat getirmeyenin burnu sürtülsün” demiş, peygamberimiz “Amin” demiştir.

Allah Kur’an’da şöyle buyurur :  

-“Allah ve melekleri, peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin” buyurmuştur. (Ahzab : 56) Buna göre salavat getiren Allah’ın emrini yerine getirmiş olur.  

Biz peygamberin şefaatlerine nail olabilmek için onu sevmek, ona uymak ve ona salavat getirmek durumundayız.

  • Peygamberden şefaat istemek şirk midir? Peygamberimize şefaat

hakkı verilmiştir.  

Peygamberimiz Allah’ın izin verdiği kimselere şefaat edecektir.(Taha:109) Çünkü şefaat Allah’tandır. (Zümer:44) “onun izni olmadan kim şefaat

edebilir?”(Bakara:255) + (Sebe:23) + (Enbiya:28) + (Yunus : 3 )  Peygamberimiz : “Kıyamet günü bana şefaat hakkı verilir” demiştir.

(Buhari:2/2224)

  • Ezan duası yapmak şirk midir?

Peygamber (AS) bir hadislerinde şöyle buyurur :  

“Kim ezandan sonra: Allahümme Rabbe h’azihid davetit temma. Vessalatil kaime eti Muhammeden „il vesilete vel-fazilete vebashü mekamen Mahmünden illezi va’adtehü inneke la tüflihul miad derse yani :

“Ey bu ezanın ve kılınacak olan namazın sahibi olan Allah! Peygamberin olan Muhammed’e vesileyi ve fazileti ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmud üzere dirilt” derse “ona kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur” demiştir. (Buhari Ezan : 8 )  

Allah Resulüne uymakla, onu sevmekle, ona ait şeylere hürmet etmekle salavat getirmekle, ezan duası yapmakla ve şefaatini ummakla şirke düşülmez. Bazı iddiaların ardında gizli maksatlar oluyor; peygamberi unutturma ve ondan uzaklaştırma gibi…

Yalnız bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Hz. Ömer (RA) peygamberin dibinde eğleştiği ağaca yanlış yönelişler karşısında o ağacı kökletmiştir.

Bugün Kabr-i şerifinde pencere demirlerini öpmeye, yün sürmeye kalkanlara mani olunması da yanlış bir hareketin yapılmasını önlemektir.  

İu ifadelerden mutlaka kaçınmalıyız :  

-İmdat ey Muhammed! İefaat ey Muhammed! Bizi kurtar denmemelidir.

Ya ne denmelidir? “Allah’ım bizi peygamberimizin şefaatinden ayırma, şefaatine nail olan kullarından eyle!” diye dua edilmelidir. Kurtarıcı tek Allah’tır.

“Bir de Peygamber Allah’ın nurundan yaratılmıştır” diyerek onu Allah’ın bir parçası imiş gibi gösterme hatasına düşülmemelidir.

g)    Hacer’ul – Esved’i öpmek şirk midir? Hac ve umre de Kabe duvarındaki

cennetten geldiği bildirilen siyah taşı öperiz. Neden öperiz? Peygamberimiz öpmüştür, öpmek sünnettir. Bizde peygamberimiz (AS) öptü diye öperiz. Hz. Ömer (RA): Ey taş bilirim ki sen ne fayda verirsin, ne de zarar verirsin. Seni peygamber (AS) öptü diye öpüyorum” demiştir.

Hacer’ul-Esved-i öpen ondan bir şey beklemeden öper, ona tapınmaz, ondan istekte bulunmaz. Bir şey bekler, bir şey isterse şirke düşer.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir