Peygamber (as) Allah’la konuştu mu?

Peygamber (as) Allah’la miraçta konuşmuştur. Bunun delili namazlarda okuduğumuz Ettehiyyatü’dür. Huzura çıkınca peygamber (as):

Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyübet (Her türlü saygı Allah içindir. Saygıların en yücesi Allah’a yaraşır. Her türlü ibadet de Allah içindir” dedi.

Cenab-ı Allah da: Êsselamü aleyke eyyuhennebiyyü ve rahmetüllahi ve beraketüh (Ey peygamber selam, rahmet ve bereketim senin üzerine olsun” buyurdu.

Peygamber (as) da: “Allah’ın rahmeti, bereketi bizim ve salih kulların üzerine olsun” diyerek “Niyazda bulundu ve kelime-i şehadet getirdi. Konuşma böyle oldu.

Peygamber (as) vasıtasız Cenab-ı Allah’tan başka emirler de aldı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir