PEYGAMBER (AS) ALLAH’LA KONUŞTU MU?

 Cenab-ı Allah diğer peygamberlere Cebrail vasıtasıyla ve vahiy yolu ile hitap etmiştir. Musa peygamberle Tur Dağı’nda konuşmuştur. (Bak: A’raf:143)

     Muhammed Mustafa (sav) ile de Miraçta konuşmuştur. Bu şöyle olmuştur:

     Peygamber (sav) huzura kabul edilince:

  • “Ettehıyyeatü lillahi vessalevatü vettayyibat = (her türlü tazim saygı Allah’adır. Saygıların en yücesi Allah’a yaraşır. Her türlü ibadet de Allah içindir) dedi.

        Peygamber (as) kulluğunu ve saygısını yüce Allah’a arz edince Allah (cc) O’na:

  • “Esselamü aleyke eyyühen nibeyyü ve rahmetullahi ve bereketühü = (Ey bepygamber! Selam, rahmet ve bereketim senin üzerine olsun.” Diye niyaz da bulundu. Ve devamla: “Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasulüh” diyerek Allah’ın varlığına, birliğine, kendisinin de O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet etti.

 İşte konuşma ve selamlaşma böyle oldu. Bu vasıtasız oldu. Bundan sonra ilâhi vahiy yolu ile olmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir