Para Karşılığı Kur’an Okunur Mu?

Hz. Peygamber, Kur’an okumamızı, Kur’an‘la amel etmemizdi ve Kur’an‘dan uzak kalmamamızı tavsiye etmiştir.

Kur’an para ile okunmaz, okutturulmaz. Kur’an ancak, manevi faydasını görmek ve Allah rızası için okunur.

Para ile Kur’an hatmi, para ile yasin okutturup, ölenlerin ruhuna bağışlanmaz. Ölü yakını, kendisi Kur’an okunmasını bilmiyorsa, fatihayı okusun, ölenin ruhuna bağışlasın. Bunu ayakta da okuyabilir. Oturup kıbleye dönerek okumak sünnettir. Kabrin neresinde duralım? Bu hiç fark etmez. Bizim okuyuşumuzu ölü dinler ve sevinir. Ruhuna bağışlanınca da faydalanır.

Kur’an okunuşunda, öğretilmesinde para alınmaz, para verilmez. Vebâl iki tarafadır.

Din büyüklerimiz şöyle der:

  • Hiçbir ücret ve menfaat almadan Kur’an okumak, öğretmek peygamber mesleğidir.
  • Hiçbir şey beklemeden Kur’an okuyana, öğretene verilen ikram ca‘izdir. Zira peygamber ikramı ret etmemiştir.
  • Ücretle ve menfaat karşılığı okuyan ve öğretenlerin aldıkları helâl değildir.

Ücret  ödemeden bu hizmet sürmeyecek, Kur’an Kursu Öğretmeni bulunamayacaksa, o zaman  maaş ödenmesinde günah yoktur. Bugün İmam ve müezzine ücret ödenmezse o görevler sürdürülemez. Nasıl geçinecek?

Kur’an‘ın kitapçıda satılması da böyledir. Gaye para kazanmak olmadan alım satımı yapılır. Yoksa piyasada Kur’an bulamazsınız.

Bu konu ile ilgili ayet ve hadislere bakalım:

1-―Ayetlerimizi az bir karşılık ile satmayın.‖(Bakara:41)

2-―Allah‘ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip, onu az bir para ile değişenler yok mu, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah, ne kendileri ile konuşur ve nede onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azab vardır.‖(Bakara 174) buyrulmaktadır.

Hz.Peygamber (a.s) hadislerinde şöyle buyurur:

  1. ―Kim Kur’an okursa, isteyeceğini Allah‘tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur’an okuyup karşılığını halktan isteyecekler.‖(K.Sitte:2/141)
  2. Ubey ibni Ka‘b: ―Bir adama Kur’an öğrettim, bana bir yay hediye etti. Bunu peygambere söyledim: ―Eğer onu alırsan ateşten bir yay almış olursun‖ buyurdu. Ben de geri iade ettim.‖ (K.Sitte: 17/252)
  3. ―Kur’an‘ın okunmasında ve açıklanmasında haddi aşmayın. Onun karşılığında ücret alıp vermeyin. Onunla dünya malınızı çoğaltmak istemeyin.‖(Ahmed b.Hanbel, Müsned:11/428)

Kur’an  okumak bir ibadettir. Bu ibadetin karşılığı diğer ibadetler gibi kuldan istenmez. Dünyalık için, menfaat için Kur’an okunmaz.

―Ücretle Kur’an okumanın, okuyana da, ölüye de sevabı dokunmaz‖ demiştir. Menfaat temin için Kur’an okunmaz. Ücretle okumayı okutmayı hiçbir mezhep imamı uygun görmez.‖(Hz.Kur’an S.63.Tayyar Altıkulaç)

İmam-ı Birguvi, para ile Kur’an okumak haramdır der. Çünkü Allah rızası yoktur.

Akif şöyle der:

―İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak ne de fala bakmak için ―

Sonuç  olarak; Kur’an okuyana, hatim edene, yasin, hatim okunan yayın organına başta pazarlık yapılmamak şartı ile ikramda bulunulmasında veya elektrik ücreti gibi bir ücretin verilmesinde sakınca yoktur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir