KUR’AN’DA MÜSLÜMAN

İnsanlara baktığımız zaman kafir olanlar var. Münafık olanlar var ve Müslüman olanlar var. İnsanlar inançlarına göre düşüncelerine göre ve yaşayışlarına göre ayrı ayrı adlarla anılıp, biliniyor. Münafıkla kafir şeytanın istediği […]

İslam’ın irtica ile terörle ilgisi yoktur

İslam’ı karalamak isteyenler irtica ile İslam’ı ilgilendirmektedir. İrtica Müslümanlar acısından rahatsız edici bir kelimedir. İslam iki günü bir olanı zararda kabul eder, çalışmayı ibadet sayar. İrtica kelimesi büyük bir iftiradır. […]

İslam’dan neden korkuyorlar?

Atalarımız: “İnsan bilmediğinin düşmanıdır?  Demişlerdir. Peygamber (as)a Peygamberlik gelince bazıları O’na inanmadılar. Çünkü bilmiyorlardı. Mesela Ömer; eşeğim Müslüman olsa ben Müslüman olmam” demişti. Ama ne zaman ki gördü, öğrendi kendisi […]

Din samimiyettir. Teslimiyettir

İnanan bir kimse, samimiyet isterse önce kendisi samimi olmalıdır. Peygamber (as)I “Din samimiyettir” buyurmuştur. (Muslim, iman:95) Samimiyet, insanın özünün sözünün bir olmasıdır. Din de samimiyet olursa mükafat vardır. Din de […]

İslam değişmez

İslam, bugüne kadar değişmemiş, değiştirilememiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Kur’an korunmuş bir kitaptır. Önceki kitaplar tahrif olmuştur. Yahudi ve Hıristiyanlar kendi anlayışlarına göre din oluşturmuşlardır. İslam kendini yenileyen bir dindir. […]

Allah nezdinde din İslam’dır

İslam’dan başka dinde olup da faydalı iş yapanların yaptıkları kendilerine ahirette fayda vermeyecektir. (Şuara:88-89) Peygamber (as), -“Her işin başı İslam’dır” (Tirmizi, İman:8) -“Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Yolların en […]

İslam dininin diğer dinlerden farklı özellikleri

-İslam dini son dindir. -Allah tarafından Cebrail aracılığı ile peygamber (as)a vahyolunduğu gibi bize kadar bozulmadan gelmiştir. -İslâm dini kıyamet dinidir. Kıyamete kadar hükmü geçerlidir. -İslâm dinini Cenab-ı Allah Kur’an’da […]

SON DİN İSLAM

Cebrail (as) Peygamber (as)a soruyor: -Ya Resulüllah islam nedir? Allah Resulü cevap veriyor: -İslam Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammedin Allah’ın elçisi olduğuna inanman, namaz kılman, zekat vermen, ramazan orucunu tutman, […]

İman amel etmeyi gerektirir

İman, Allah’ın kuluna en güzel ikramı ve ihsanıdır. İman amellerle desteklenirse korunur. Bid’attan, hurafelerden ve şirkten uzak kalınırsa insanın kurtuluşuna vesile olur. İnandım diyen, inancının gereğini yapmalıdır. Sözle amel birbirini […]

İman, samimiyettir teslimiyettir

Sakafi (ra) peygamber (as)a: -Ey Allah’ın elçisi, bana öyle bir şey söyle ki, başka soru sormama gerek kalmasın” der. Allah Resulü ona: -“Allah’a iman ettim” de sonra da dosdoğru ol” […]