Küfürle itham etmenin hükmü nedir?

            Kesin olarak bilinmeyen Müslümanı gavur yapmak, gavuru Müslüman yapmaktan daha tehlikelidir. Ne derler tek bir getirene tekfir etmek doğru değildir. Durup dururken birilerini küfürle itham etmek kolay bir iş […]

İman yönünden insanlar

            Peygamberimizin verdiği cevaplardan anlıyoruz ki, iman, inkarın ötesinde kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan sonra Allah’ı görüyormuş gibi amellere sarılmaktır. İman, kuru bir iddiadan ibaret değildir. İnanılanın gereğini […]

İman

İMAN İman, inanmak, tasdik etmek ve doğrulamak anlamlarına gelir. Din de, iman ise: -Allah’ın varlığına, birliğine, -Meleklerine, -Kitaplarına, -Peygamberlerine, -Ahiret gününe, -Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra […]

40 KUTSİ HADİS

En doğru, en güzel, en hayırlı söz, alemlerin Rabbı olan Cenab-ı Allah’ın sözüdür. Dünya durdukça Allah’ın kelamı, mucize olarak kalacaktır. Bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiş, bundan sonra […]

40 HADİS-İ ŞERİF OKUMANIN EZBERLEMENİN FAZİLETİ

“Bir kimse ümmetime, ya bir sünnet ifası veya bid’atın izalesi için bir hadis ulaştırırsa onun makamı cennettir.” (Ramuz el-EHadis – 398/3) “Kim ölümünden sonra geriye kırk hadis bırakırsa, o kimse […]

İslamın Dört Kaynağı

İslamın dört kaynağı vardır. Bunlar:  Kur’an,  Sünnet,  İcma  Kıyas’tır.  Hadisler Kur’an’ı açıklayıcı durumun-dadır. İslamı nasıl yaşayacağımızı hadis-lerden öğreniriz. Ne, ne kadar, ne şekilde ve ne zaman? Bu soruların cevabını hadislerden […]