İYİLİK ÖLÜYE DE DİRİYE DE FAYDA VERİR

İyilik, sahibine hayatta iyilik getirir, ölümünden sonra sadaka-i cariye olur. İyilik, iyilik yapanın nesline iyilik olarak yansır. Ölenin ardından yapılan iyilik, ölene ulaşır. Kabirde, kıyamet gününde ona fayda verir. Ölen […]

İYİLİĞE ÇAĞIR AÇMAK

Herkese iyi olmak ve iyilik yapmak zorundadır. Yapılamayan iyilikler için teşvik edilebilir, sebep olunabilir. Benim imkanım yok, ben yapamıyorum diye ilgisiz kalmak sorumsuzluktur. Her insanın mutlaka yapabileceği bir iyilik vardır. […]

İYİLİKTE FIRSAT KAÇMAZ

İyilik yapmak için insanın eline az fırsat geçer. O fırsat kaçırılmamalıdır. Belki bir daha o fırsat yakalanamaz. Onun için iyilikte acele edilmelidir. Bilinmelidir ki her fırsat bir imtihandır. Her fırsat […]

NASIL İYİ İNSAN İYİ MÜSLÜMAN OLUNUR?

“Ben iyiyim, kötülük bilmem. Başkalarından bana ne” demek yeterli değildir, insanın kendisinin iyi olması, insanı kurtarmaz. Kurtulmak için başkalarına karşı da iyi olmak gerekir. İbni Sina’nın güzel bir sözü var: […]

İYİLİK İYİLİK KÖTÜLÜK KÖTÜLÜK GETİRİR

Kim iyi bir iş yaparsa, o iyiliğin karşılığı olarak iyilik görür. Atalarımız: “İyilikten iyilik doğar.”, “İyilik yapan iyilik bulur” demişlerdir. Kur’an’da “bir kimse iyi iş işlerse faydası kendisinedir” buyrulmuştur. (Casiye:15) […]

İYİLİK AZMEDİLMEYEDEĞER İŞLERDENDİR

İyilik önemsenmeyecek, ihmal edilecek bir iş değildir. İyilik azmedilmesi gereken bir iştir. İyilik, kötülüğün zıddıdır. İyiliğin olduğu yerde kötülük olmaz. Çünkü iyilik, insanı farklı kılar. Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle buyurur: […]

İYİLİK NEDİR?

İyilik, kötülüğün zıddıdır. İyilik, faydalı olmaktır. İyilik, gönül almak, gönül yapmaktır. İyilik, Allah rızasını kazandıran iş yapmaktır. İyilik, insanların sıkıntısını gidermektir. İyilik, hayvanlara merhametli davranmaktır. İyilik, insanlara gülümsemektir. İyilik, kardeşlerine […]

İYİLİK İYİLİK GETİRİR

Geçmişe baktığımız zaman tarihin iyilerle kötülerin mücadeleleriyle dolu olduğunu görürüz. İyiliklerin üstün geldiği dönemler de insan topluluklarının huzurlu ve mutlu oldukları, kötülük ve kötüler galip geldiklerinde ise insanlar mutsuz ve […]

Nasıl tövbe edilmelidir?

Bazı tövbeler edep adabına uyularak yapılmıyor. Halk arasında bir söz var, “Özü kabahatinden büyük” derler. Bazılarının yaptığı tövbe, tövbeye muhtaç oluyor. Günahı terk etmeden sadece dil ile tövbe etmek yalancının […]

Tövbe edilmezse neler olur?

Günahsız kul olmaz. Herkesin bildiği bilmediği günahları vardır. Düşmez kalkmaz bir Allah denir. Hata etmek kulun aczinin ifadesidir. Şairin ifadesiyle “İnsan beşer durmaz şaşar, eyler hata üçer beşer” peygamberlerin bile […]