Oruçla ilgili soru ve cevaplar

Soru : Kaç çeşit oruç vardır?

Cevap: Farz olan oruç: Ramazan orucu. Bunun kazası olur. Kefaret orucu olur. 

Vacip olan oruç: Adak oruçları vaciptir. 

Nafile oruçlar: Allah rızası için kandillerde pazartesi, Perşembe günleri tutulan oruçlardır. 

Soru : Kimler oruç tutar?

Cevap: Buluğ çağına giren her Müslüman oruç tutar. Her Müslümana oruç farzdır. 

Ancak hasta olmayan, yolcu olmayan, ay hali olmayan, doğum, düşük yapmayan (Sûresi 40 gündür) oruç tutar. Oruç tutmayan Ramazandan sonra kaza eder. 

Mazereti olan, yani oruç tutmaması gereken durumu iyi ise, kefaret verir. Fakir ise tövbe istiğfar eder. 

Hata ile oruç bozan o günün orucunu kaza eder. 

Tutamayacak kadar ihtiyar, emzikli, hamile kazaya bırakabilir.

Oruçlu iken adet gören oruca hürmeten devam eder. Nasıl olsa bozuldu diye yiyip içmez. 

Biraz rahatsız olan veya ağır görevi olan o gün ara verir, sonra kaza eder. Yola giden de böyledir. 

****

Soru: Oruç tutmamak insanın imanına zarar verir mi?

Cevap: İman ayrı amel ayrıdır. Oruç tutmayan günaha girer. Orucu inkar eden küfre girer. 

****

Soru: Vakit geldi zannı ile veya erken okunan ezan nedeniyle orucunu bozan ne yapar?

Cevap: Hata ile, bilmeyerek oruç bozmuştur. Ramazandan sonra bir gün kaza eder. 

****

Soru: Yaraya sürülen ilaç orucu bozar mı?

Cevap: Eğer yara açık ve çatlak ise ilaç vücudun içine giriyor demektir. Değilse yüzeyde kalan krem orucu bozmaz. 

İğne vurulması gereken iftardan sonraya bırakır. Acil ise iğne vurulur o orucu sonra kaza eder. 

Hz. Aişe (ra): “Vücuda giren orucu bozar, çıkan bozmaz” demiştir. 

Fetva önemli ama takva daha önemlidir. 

****

Soru: Oruç tutmaya izin verilmiyorsa, ne yapılır?

Cevap: Oruç Allah’ın emridir. Müslüman olmanın şartlarındandır. Eğer eş, amir veya işveren izin vermiyorsa, Allah’ın emrine karşı gelmiş olur. Büyük vebal altına girmiş olur.

Kişinin borcudur. Daha sonar tutar. 

Dış ülkelerde bile namaza, oruca izin verilirken Müslümanım diyen böyle bir hata işlememelidir. 

****

Soru: Ölenin oruç borcunu nasıl ödenir?

Cevap: Ölenin yerine oruç tutulmaz. Ancak oruç tutulur, sevabı bağışlanabilir. 

Ölenin malı varsa veya mirasçıların durumu iyi ise orucun kefareti verilir. O yılın fıtır sadakası miktarı üzerinden hesap edilir. 

Durum iyi değilse, affı için dua edilir.

****

Soru: Göze, buruna, kulağa damla orucu bozar mı?

Cevap: Mümkünse böyle damlalar iftardan sonra ya bırakılmalıdır. Çünkü bu organların kanalları boğaza iner. Boğaza inen damla veya tadı orucu bozar. Dişe konan karanfilin tadı boğaza giderse, orucu bozar. 

****

Soru: Başı açık olan oruç tutar mı?

Cevap: İbadetler başka amellerle takviye edilmelidir. O zaman zevkide, sevabı da başka olur. Başı açık oruç tutan oruç borcunu ödemiştir. Oruca mani olmaz. Oruç ayrı bir baş örtüsü ayrıdır.

**

Soru: Sahurda niyet etmeyi unutanın orucu kabul olur mu?

Cevap: İbadetlerde niyet şarttır. Ama oruçta kuşluk vaktine kadar niyet yapılabilir. Bu da olmazsa, sahura kalkmak da oruç tutma niyeti vardır. Niyet unutulsa bile oruç sahihtir.

****

Soru: Düşük yapan kadın ne yapar?

Cevap: Düşük yapmak da doğum gibidir. Oruçları kaza eder. Namazda kılmaz. Ama çocuk insan şeklini almadıysa, gelen kan özür kanıdır. Namazları da kaza eder. 

****

Soru: Oruç borcu olan Ramazandan sonra şevval ayı orucu tutabilir mi?

Cevap: Tabi farz olan borç önce gelir ama peygamber (as) “Altı gün şevval orucu tutan, bir seneyi oruçlu geçirmiş olur” buyurmuştur. 

Bayramdan sonra kaza borcu da olsa, kazalara niyetlenirken ya Rabbi, bana şevval orucu sevabını da ver” derse, kaza borcunu tutmuş olur bir de şevval ayı içinde oruçlu olduğu için Allah ona şevval ayı orucunun da sevabını verir inşallah. 

****

Soru: Teravih namazı nasıl bir namazdır?

Cevap: Teravih, rahatlamak demektir. Ramazanda yatsı namazından sonra kılınır. Sünnet bir namazdır. 

Peygamber (as) farz olur düşüncesiyle değişik rekatlarda kılmış Hz. Ömer zamanında 20 rekat olarak; İki iki, veya dört dört kılınmaya başlanmıştır. 

Peygamber (as) sevabının bol olduğuna işaretle şöyle buyurmuştur:

-“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır” (Müslim misafirin: 174)

Oruç tutsun tutmasın, her Müslüman için sünnettir. Erkeklere müekked sünnet, kadınlara gayr-ı müekked sünnettir. 

Bazıları farz namaz borcu olan teravih kılamaz diyor. Bu, sünnet düşmanlarının ifadesidir. Sanki diğer zamanlarda farz borcunu kılıyor da iş teravihe kaldı. Maksat, Müslümanları peygamberden uzaklaştırmak, sünnet düşmanlığı islam düşmanlarının projesidir. 

Ayrıca teravih kılarken kaza namazına da niyetlenir diyenler oluyor. Asla iki namaz birden kılınmaz. Namazların niyetleri ayrı, kılınışları farklı, hatta emredeni ayrıdır. Farz namazı teravih namazı gibi kılsanız namaz bozulur. Hiçbir hak mezhepte böyle bir şey yoktur. 

Dikkat edilecek husus teravihte de tadili erkana uyulup sevabının kaçırılmamasıdır. 

Mâun Sûresinde: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, namazlarını ciddiye almazlar” buyrulmuştur. 

Bir hadiste de “Secdesi rüku, kıraati tam olmayan namazlar, eski bir bohça gibi dürülüp kıyamet gününde, al, bunlar senin önem vermediğin namazlar denilerek sahibinin yüzüne çarpılacağı bildirilmiştir. 

Bid’attır diyenler oluyor. Peygamber (as) kılmış ve kılın demiştir, neden bid’at olsun? 15 asırdan beni zevkle şevkle kılınmaktadır. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir